กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดมเจ้าหน้าที่จับอีกัวน่า หรือกิ้งก่ายักษ์ ชนิดตัวสีเขียว ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.2566 จับได้แล้ว 163 ตัว แบ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จำนวน 134 ตัว ป่าคำชะโนด จ.อุดรธานี 6 ตัว กรุงเทพมหานคร 1 ตัว และในเขตรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ อีก 22 ตัว

สาเหตุที่กรมอุทยานฯ ไล่จับอีกัวน่าในพื้นที่ต่างๆ นั้น เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้สร้างความเดือดร้อนด้วยการกัดกินพืชผลทางการเกษตร รบกวนวิถีชีวิตตามปกติของประชาชน และสัตว์เลี้ยง

ประการสำคัญคือก่อปัญหาต่อระบบนิเวศ เพราะเป็นสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น ไม่มีตัวกำจัด หรือควบคุมตามธรรมชาติในประเทศไทย

จากการตรวจสอบของกรมอุทยานฯ พบมีผู้แจ้งการครอบครองอีกัวน่าเขียว 260 ราย จำนวน 3,667 ตัว กระจายในพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยเฉพาะที่จ.ชลบุรี มีผู้ครอบครองมากที่สุด 14 ราย จำนวน 982 ตัว รองลงมา จ.ขอนแก่น 446 ตัว จากผู้แจ้งการครอบครอง และอันดับ 3 กรุงเทพฯ 287 ตัว จากผู้แจ้งครอบครอง 45 ราย

นอกจากกรมอุทยานฯ ส่งเจ้าหน้าที่ออกไล่จับอีกัวน่าในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ล่าสุดยังออกประกาศห้ามนำเข้าอีกัวน่าทุกชนิด เพื่อสกัดกั้นยับยั้งการนำเข้าจากต้นทาง และควบคุมประชากรอีกัวน่า

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนัก จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

อีกัวน่า หรือกิ้งก่ายักษ์ มีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปอเมริกากลาง และตามหมู่เกาะต่างๆ ในภูมิภาคแถบทะเลแคริบเบียน ไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และภูมิภาคใกล้เคียง

แต่เมื่อหลายปีต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีผู้สั่งนำเข้าอีกัวน่ามาเลี้ยงไว้ดูเล่น ทั้งที่ถูกกฎหมาย ด้วยการแจ้งครอบครอง และลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายก็มีจำนวนมากเช่นกัน

ต่อมาปรากฏว่าเมื่อผู้ครอบครองบางรายที่ไม่ต้องการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้ จึงลักลอบนำไปปล่อยทิ้งตามแหล่งชุมชน และพื้นที่อื่นๆ จนแพร่ขยายพันธุ์เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น นอกจากมาตรการของกรมอุทยานฯ แล้ว ผู้เลี้ยงเองก็ควรตระหนักด้วยว่า การนำไปปล่อยทิ้งจะสร้างปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศของประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน