FootNote:กรณีนำเข้า หมูเถื่อน ไก่เถื่อน ในมืออุ่น เพื่อไทย ประชาชาติ

ไม่ว่ามองการเคลื่อนไหวกรณี “หมูเถื่อน” ผ่านบทบาทของกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่ามองการเคลื่อนไหวกรณี “หมูเถื่อน” ผ่านบทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เห็นได้อย่างเด่นชัดถึงความคืบหน้า เห็นได้อย่างเด่นชัดถึงพัฒนาการแห่งข้อมูลและความเป็นจริง

ความเป็นจริงที่รากฐานแห่ง “กรณี” มิได้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆ

ตรงกันข้าม เป็นเรื่องอันเนื่องแต่ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และก่อให้เกิดปฏิบัติการอย่างคึกคักจริงจังตั้งปี 2563 ต่อเนื่องมากระทั่งทุกวันนี้

เป็นความต่อเนื่องที่มิได้สะท้อนให้เห็นเพียงการนำเข้าหมู และเนื้อจากต่างประเทศ หากแต่ขยายไปสู่กรอบแห่งไก่ หากแต่รุกเข้าไปแม้กระทั่งยางพารา

เมื่อเป็นเรื่องในปี 2563 ย่อมเป็นเรื่องสัมพันธ์กับรัฐบาลภาย หลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 คำถามก็คือใครรับผิดชอบกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม

เนื่องจากทั้งหมดสัมพันธ์กับกรมศุลกรกร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และที่สุดก็ถึงมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นี่คือการบ้านสำหรับรัฐบาลหลังเลือกตั้งพฤษภาคม 2566

หากพิจารณาตั้งแต่เกิดกรณี “หมูเถื่อน” อื้อฉาวก็ต้องยอมรับว่าทุก กรณีสัมพันธ์กับความต้องการกิน “ส่วนต่าง” ระหว่างหมูในประเทศกับจากต่างประเทศ

นี่ย่อมเป็นการสมคบระหว่าง “พ่อค้า” ผู้นำเข้ากับ “ข้าราชการ” ในแต่ละกรมกอง

ที่สุดแล้วย่อมอยู่ในความรู้เห็นของ “นักการเมือง”

การออกมาระบุว่าเป็นเครือข่ายของนักการเมือง “ใหญ่” ดำรงตำแหน่งเป็น “รัฐมนตรี” ในกระทรวงสำคัญ สะท้อนให้เห็นเครือข่ายที่สัมพันธ์กันอยู่ในโครงสร้าง

เป็นเรื่องอันเกิดขึ้นในรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 เป็นเรื่องอันกำลังอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลหลังการ
เลือกตั้งเดือนพฤษภาคม 2566

ความเป็นจริงนี้เรียกร้องการชำระ เรียกร้องการสะสาง

กล่าวในแง่องค์ประกอบทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่า ด้านหลักของรัฐบาลมีเพียงรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีจากพรรคประชาชาติเท่านั้นที่เป็น “หน้าใหม่”

นอกนั้นล้วนเป็น “หน้าเก่า” ในยุคหลังเลือกตั้งมีนาคม 2562

ไม่ว่าจะสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่ว่าจะสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าจะสังกัดพรรคภูมิใจไทย

จึงขึ้นอยู่กับว่า พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา จะมีความรับผิดชอบอย่างไร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน