นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวง และคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเปิดโครงการ 30 บาทพลัสหรือบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ยกระดับการเข้าถึงการเข้ารับบริการด้านสุขภาพของประชาชน

ให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพราะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

ที่สำคัญยังเข้ารับการรักษามะเร็งได้ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีน การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กำหนดนำร่องโครงการนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมๆ กันกับอีก 3 จังหวัดในทั่วภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ที่จ.แพร่ ภาคกลาง ที่จ.เพชรบุรี และภาคใต้ ที่จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 มกราคม

นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ดำเนินการโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย นายทักษิณ ชินวัตร โดยนำเอาแนวความคิดของนพ.สงวน นิตยารัมพงศ์ มาสู่การปฏิบัติจนทำได้จริง

ประชาชนทั่วไปที่ไร้หลักประกันด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วกัน นับตั้งแต่พ.ศ.2544 จากรัฐบาลพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทย

แม้ช่วงรัฐบาลรัฐประหารหรือรัฐบาลผลพวงจากการยึดอำนาจล้มล้างประชาธิปไตย พยายามปรับใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความเกี่ยวโยงกับนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่เป็นต้นคิด

บางรัฐบาลมีแนวคิดถึงขนาดจะยุบเลิกนโยบายนี้ไป โดยด้อยค่าว่าเป็นการใช้เงินงบประมาณมหาศาล และทำให้โรงพยาบาลขาดทุน แต่ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นให้ดีกว่าได้

หลังโครงการนี้นำร่องเป็นเบื้องต้นใน 4 จังหวัดแล้ว เดือนมีนาคมจะขยายเพิ่มอีก 8 จังหวัดใน 8 เขตสุขภาพ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการแพทย์และการเชื่อมต่อข้อมูล

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา และตั้งเป้าว่าภายใน 1 ปีจะขยายเชื่อมโยงได้ทั่วทั้งประเทศ

ที่ผ่านมา ระบบบริการด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของไทย ทำได้ไม่ครอบคลุม การให้บริการและการเข้าถึงการรับบริการมีข้อจำกัด เหลื่อมล้ำ เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะประชาชนชายขอบที่ยากจนและขาดโอกาส

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ต่อเนื่องมาตลอดกว่า 20 ปี พิสูจน์แล้วว่าสนองตอบการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชนได้ถ้วนหน้า ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด จึงสมควรปรับปรุงยกระดับให้ครอบคลุมในทุกด้านยิ่งๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน