FootNote จาก เบอร์รี่เลือด ถึง หมูเถื่อน จับตา กรมสอบสวนคดีพิเศษ

มีความจำเป็นต้องศึกษา “กระบวนท่า” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่าต่อกรณี “เบอร์รี่เลือด” ไม่ว่าต่อกรณี “หมูเถื่อน” อย่างเป็นพิเศษ

เนื่องจากทั้งกรณี “เบอร์รี่เลือด” และกรณี “หมูเถื่อน” อยู่ในความรับผิดชอบของ “กรมสอบสวนคดีพิเศษ”(DSI)

ยิ่งทั้ง 2 กรณีกระบวนการสอบสวนโยงยาวไปยังนักการเมือง

“ใหญ่” ระดับ “รัฐมนตรี” ไม่ว่าจะที่กระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยิ่งมีความสำคัญ

หากดูตัวอย่างกระบวนท่าในการแถลงต่อกรณี “เบอร์รี่เลือด” ก็จะสัมผัสได้ในความเป็น “มวยหลัก” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและจะตระหนักในเรื่องของตัวบทกฎหมาย

แม้กรณี “เบอร์รี่เลือด” ไม่ว่าจะที่ฟินแลนด์ ไม่ว่าจะที่สวีเดนมีจุดเริ่มจากการร้องเรียนของผู้ใช้แรงงานผ่านพรรคการเมืองบางพรรค แต่การร้องเรียนก็มาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ความเป็นจริงนั้นเห็นชัดได้จากการสอบสวนของทางการฟินแลนด์และได้นำเสนอผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดของไทย กระทั่งมีการทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ชื่อของ “รัฐมนตรี” ชื่อของ “ข้าราชการ” มีมูลฐานมาเช่นนี้

หากติดตามรากฐานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนเข้าสู่การเมืองก็จะเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าเหตุใด “กระบวนท่า” จึงยืนยันการเป็น “มวยหลัก”

ไม่ว่าจะมองในด้านการสอบสวนสืบสวน ไม่ว่าจะมองในด้านของการเป็น “รัฐมนตรี”

รากฐานที่สำคัญนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเคยเป็นตำรวจแห่งกองปราบปรามแล้ว ยังเคยดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

เมื่อเข้าสู่การเมือง เข้าสู่การเลือกตั้ง และดำรงอยู่ในสถานะแห่งฝ่ายค้านในห้วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงยิ่งซึมซับและเข้าใจในกระบวนการทางการเมือง

จึงไม่แปลกที่จะบริหารจัดการแต่ละกรณีผ่านบทบาทของกระทรวงยุติธรรม ผ่านกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดี

ไม่ว่ากรณี “เบอร์รี่เลือด” ไม่ว่ากรณี “หมูเถื่อน”

บนเส้นทางแห่งการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จึงสะท้อนแต่ละโยงใยอันเกิดขึ้นแห่งรูปคดี

เป้าจึงพุ่งเข้าใส่ “นักการเมือง” ใหญ่ระดับ “อดีต”รัฐมนตรี

เด่นชัดว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงสำคัญที่เคยร่วมรัฐบาล คือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

มิได้เป็นเพียงอักษรย่อ หากแต่ปรากฏชื่อเป็นลำดับ

สะท้อนบทบาทกระทรวงยุติธรรม สะท้อนบทบาทกระทรวงการคลัง สะท้อนบทบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน