FootNote:เบื้องหน้า แข่งกิน “ปาท่องโก๋” มีคำถาม ต่อ “ซอฟต์ พาวเวอร์”

พลันที่ประสบเข้ากับการเคลื่อนไหวในลักษณะ “แข่ง Soft Power บันทึกสถิติโลก” อันมาจากอีเวนต์ร้อนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

น้ำเสียงอันแว่วมาจาก “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ” ก็ต้องมากด้วยความระมัดระวัง

เพราะเมื่อตรวจสอบผ่านรายงานการประชุมระดับคณะกรรมการ “ใหญ่” และระดับ “อนุกรรมการ” ก็ไม่เคยปรากฏและมิได้ผ่านการรับทราบมาก่อน

นำไปสู่รายงานในลักษณะ “แหล่งข่าว” กล่าวว่า “เป็นการจัดงานของททท. โดยที่ไม่เคยนำมาหารือในที่ประชุม ควรนำเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เพื่อหารือเพื่อให้ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

ความน่าสนใจอย่างยิ่งยวดก็คือ รายละเอียดของข่าวในลักษณะอ้างอิง “แหล่งข่าว” นี้ปรากฏผ่านช่องทางเพจของวอยซ์ ทีวี เป็นจุดแรก

จากนั้น คนที่ใกล้ชิดกับ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ” จึงได้โพสต์ไปในวงกว้าง

นี่เท่ากับเป็น “สัญญาณ” สื่อตรงไปยัง “ททท.”

หากถือนิยามที่ว่า Soft Power มีความหลากหลายตามที่ราก ฐานอันเป็นจุดกำเนิดแห่งคำ โจเซฟ ไนซ์ ระบุ รูปธรรมที่ททท.ตีฆ้องร้องป่าวนั่นแหละคือความหลากหลาย

เพียงแต่ความหลากหลายในลักษณาการเช่นนี้ จะเป็นคุณหรือว่าเป็นความเสียหายมากกว่า

กลายเป็นคำถามเมื่อจะมีการประกวด ใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน 1 นาที กินปาท่องโก๋มากที่สุดใน 1 นาที กินป็อบคอร์นได้เยอะที่สุดใน 1 นาที

ในท่ามกลางความเข้าใจอันหลากหลายต่อการดำรงอยู่ของ ปาท่องโก๋ ป็อบคอร์น กางเกงช้าง หน้ากากผีตาโขน ใส่นวมต่อยลูกโป่ง ในสถานะแห่งซอฟต์พาวเวอร์

ไม่ว่าจะมองผ่านแข่งกันกินปาท่องโก๋ แข่งกันกินป็อบคอร์น สร้างความคึกคักให้กับซอฟต์พาวเวอร์ อย่างไม่ต้องสงสัย

แต่จะเสริมส่งหรือลากดึงให้กลายเป็น “สามานย์” คือคำถาม

ผลสะเทือนจากสถานการณ์ “เล็งจัด ซอฟต์ พาวเวอร์ บันทึกสถิติโลก” ของททท.นอกเหนือจากเสียงหัวร่ออย่างชวนให้สงสัยแล้ว

ยังเป็นการเรียกร้องให้ต้องมี “เจ้าภาพ” ขึ้นมารับผิดชอบ

นั่นก็คือ ต้องเร่งให้มีการจัดตั้ง TACCA ขึ้นมาในสถานะอันเป็นองค์กร เป็นสถาบัน เพื่อรวมศูนย์แต่ละโครงการเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นระบบ

ยิ่งเมื่อจะเข้าสู่สถานการณ์ “มหาเทศกาลสงกรานต์” ยิ่งต้องมากด้วยความระมัดระวัง มากด้วยความรอบคอบ รัดกุม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน