FootNote เหตุจาก บอร์ด ประกันสังคม คำถาม ต่อ “คะแนน” หายไป

ความล่าช้าในการประกาศผลเลือกตั้ง #บอร์ดประกันสังคม ที่เนิ่นนานมากกว่า 1 เดือน เป็นคำถามกลายเป็นประเด็นอยู่แล้ว เมื่อมีการประกาศออกมายิ่งเพิ่มความสงสัย

ไม่เพียงเป็นความสงสัยต่อการเปลี่ยนแปลง “ตัวเลข” หากยังเป็นความสงสัยต่อเงื่อนงำในความล่าช้าเนิ่นนาน

หากมองจากความเป็นจริงว่าเป็นครั้งแรกสำหรับสำนักงานประกันสังคมที่มีการเลือกตั้ง #บอร์ดประกันสังคม ก็ไม่ยากต่อการทำความเข้าใจ

เนื่องจากในห้วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 การตระเตรียมตั้งแต่การลงทะเบียน จุดแห่งการลงทะเบียน ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยุ่งยาก

ทำให้ตัวเลขการลงทะเบียนได้เพียง 1 แสนกว่าคน ทั้งๆ ที่สมาชิกผู้ประกันตนมีหลายล้านคน เท่ากับฟ้องให้เห็นถึงความไม่พร้อมอย่างเพียงพอในการจัดการเลือกตั้ง

จุดอ่อนและความบกพร่องเช่นนี้อาจทำให้คำถามคลายลงในระดับที่แน่นอนหนึ่งแม้กระทั่งจำนวนคะแนนที่คลาดเคลื่อนก็อาจได้รับอภัยได้ในเบื้องต้น

แต่เมื่อมีข้ออ้างว่า “กอ.รมน.” เข้ามาเกี่ยวก็กลายเป็นปมร้อน

เมื่อคนที่เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นกองอำนวย การรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จึงบ่งสะท้อนว่านี่เป็นเรื่องของการเมืองและความมั่นคง

คำถามจึงอยู่ที่ว่าเป็นความมั่นคงของใคร คำถามจึงอยู่ที่ว่า เป็นการเมืองของใคร

ความละเอียดอ่อนของจำนวนคะแนนที่แปรเปลี่ยนเมื่อมีการเจาะลึกไปยังสายสัมพันธ์ยิ่งก่อให้เกิดคำถามในลักษณะทางการเมืองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

เพราะว่าเป็นคะแนนของ นายปรารถนา โพธิ์ดี อันเป็นตัวแทนพนักงานราชการ(ข้าราชการอัตราจ้าง) ขณะที่คะแนนที่มาใหม่เป็นสหภาพแรงงานที่เคยมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่

คำถามจึงมิได้อยู่ที่บทบาทของสำนักงานประกันสังคม หากแต่อยู่ที่การเข้ามาของกอ.รมน.มากกว่า

แม้การนับคะแนนใหม่ไม่มีผลกระทบต่อ 6 คนจากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า แต่ความละเอียดอ่อนอยู่ที่ นายปรารถนา โพธิ์ดี

หากมองย้อนกลับลักษณะ “บอร์ดเดิม” ก็จะเข้าใจ

เข้าใจในความรู้สึกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ใน (กอ.รมน.) เข้าใจในความรู้สึกของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ความรู้สึกนี้สะท้อนลักษณะการเมือง สะท้อนลักษณะความมั่นคงชัดเจน

เป็นความมั่นคงจากกอ.รมน. เป็นการเมืองพรรคใด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน