FootNote:บทเรียน การล่อจับ “นักร้อง” กับ ความมั่นใจ พรรครัฐบาล

ใครที่ติดตาม “หลักฐาน” อันเนื่องแต่กรณีล่อจับ “นักร้อง” ซึ่งเรียกเงินจาก “อธิบดี” กรมหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะรับรู้กระบวนการฉ้อฉลอย่างมีลักษณะในทางการเมือง

นี่ย่อมมิได้เป็นการก่อ “อาชญากรรม” อย่างปกติ หากเป็นการก่ออาชญากรรมโดยอาศัยเครือข่ายการเมืองเป็นเครื่องมือ

การเก็บข้อมูลใน “อาชญากรรม” ครั้งนี้จึงต้องมีการวางแผน

ไม่ว่าจะมองจากทางด้านของตัว “อธิบดี” ไม่ว่าจะมองจากทางด้านของผู้ก่อ “อาชญากรรม” ล้วนดำรงอยู่อย่างมีการสนธิกำลังทั้งในทางปฏิบัติการและในทางการรับมือ

การรับมือครั้งนี้มิได้เป็นความจัดเจนเฉพาะตัวของ “อธิบดี” แห่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างแน่นอน หากแต่น่าจะสัมพันธ์กับความจัดเจนของเจ้าหน้าที่ “ตำรวจ”

ขณะเดียวกัน เมื่อหลักฐานที่มีการอัดเก็บเอาไว้อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นตอนได้รับการปล่อยออกมาสู่สาธารณะ ไม่เพียงแต่สาธารณะจะรับรู้ถึงกระบวนการทำงานของ “นักร้อง”

หากที่สำคัญเป็นอย่างมากการดำรงอยู่ของ “นักร้อง” แนบแน่นอย่างยิ่งอยู่กับเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางการเมือง

ความมั่นใจใน “เครือข่าย” นี้เองก่อให้เกิด “ความประมาท”

ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของผู้ก่อการ “ศ.” ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของ “จ.” เห็นได้ว่าเข้าใจในโครงสร้างและการดำรงอยู่ของการเมืองปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

จึงดำเนินการเคลื่อนไหวอย่างสัมพันธ์อยู่กับพรรคการเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล

ยิ่งกว่านั้น กระบวนการแอบอ้างก็ดำเนินไปอย่างยอกย้อน

การจับกุมตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาล การจับกุมตัวผู้ต้องหาคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสส.ของ พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคการเมืองหนึ่ง

ไม่เพียงยืนยัน “สถานะ” ของผู้ต้องหาคนนั้นที่ดำรงอยู่ในรัฐบาล หากแต่ยังยืนยันความไว้วางใจที่ “พรรคการเมือง” สำคัญมีต่อตัวผู้ต้องหาคนนั้นอีกด้วย

ยิ่งโยงสายสัมพันธ์ที่ตัวเองมีอยู่ในกรรมาธิการบางกรรมาธิการ ยิ่งสะท้อนลักษณะพลิ้วไหวในทางการเมือง

มองผ่านกระบวนการทำงานของ “ตำรวจ” มองผ่านความร่วมมือ อย่างดีจากฝ่ายของ “อธิบดี” ซึ่งตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าหมาย

นี่มิได้เป็นปรากฏการณ์ “ใหม่” หากแต่น่าจะสร้างความมั่นใจ

เป็นความมั่นใจของรัฐบาล เป็นความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติการ เป็นความมั่นใจของพรรคการเมืองอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นรัฐบาล

เพียงแต่ว่าความมั่นใจจากกรณี “นักร้อง” จะก่อให้เกิดการขยายผลในทางการเมืองแค่ไหน เพียงไร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน