FootNote:อุปสรรค ดิจิทัล วอลเล็ต ปัญหา จากใน “รัฐบาล”

คำอธิบายสาเหตุแห่งความล่าช้าในการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัล วอลเล็ต อันมาจากปาก นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สำคัญและทรงความหมาย

ไม่เพียงเพราะเป็น ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย หากที่ไม่ควรมองข้าม ยังเพราะเป็นคนผลักดันอย่างขันแข็งต่อดิจิทัล วอลเล็ต

“ทำไมต้องเลื่อนโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ก็จะเปิดประตูเข้าบ้านแล้วมันดักตีหัวอยู่ข้างใน จะให้ผมเดินเข้าไปเหรอ ผมก็ต้องอดทน พี่น้องก็ต้องอดทน แต่ไม่นานเกินรอ มาช้าแต่มาชัวร์”

1 เป็นการยอมรับความจริงในความจำเป็นต้อง “เลื่อน” จากที่จะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ จากที่จะดำเนินการในเดือนเมษายนก่อนสงกรานต์ และจำต้องเลื่อนจากเดือนพฤษภาคม

ขณะเดียวกัน 1 เป็นการยอมรับความจริงในอุปสรรคอันเป็น ขวากหนามทำให้การดำเนินโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความราบรื่น

นั่นก็คือ แม้ “เปิดประตูเข้าบ้านแล้ว” แต่ปรากฏว่าต้องพบกับสภาพที่มี “มันดักตีหัวอยู่ข้างใน”เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ดักตีหัวเป็นคนที่อยู่ภายในบ้านเดียวกัน

คำถามที่ว่าเป็น “ใคร” ที่ดักตีหัว สกัด “ดิจิทัล วอลเล็ต”

หากติดตามกระบวนการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัล วอลเล็ต นับแต่พรรคเพื่อไทยประกาศเป็นนโยบายในระดับ “เรือธง” บนเวทีหาเสียงตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2566

จากสภาพการณ์อันปรากฏนับแต่ผลการเลือกตั้งออกมาในเดือนพฤษภาคม 2566 ก็มีความเด่นชัด

แม้กระแส “ต้าน” หนึ่งจะมาจากพรรคก้าวไกลในห้วงแห่งการ จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทย อันเห็นได้จากการไม่มีนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต อยู่ใน MOU

แต่เมื่อผ่านการจัดตั้งรัฐบาลนับแต่เดือนสิงหาคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เสียงต้านของพรรคก้าวไกลก็ถือว่าเป็นเสียงจากคน นอกบ้านและแทบไม่มีความหมายหากมองผ่านไปยังรัฐบาล

ล่าช้าต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกในระยะหลังอันเกิดจากคนในก็ไม่น่าจะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลที่มีมากกว่า 300 กว่า

น่าจะเป็น “กลไก” ภายในอำนาจรัฐแห่ง “รัฐบาล” มากกว่า

กลไกภายในอำนาจรัฐแห่งรัฐบาล จึงเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลต้องทำความเข้าใจและสร้างเอกภาพทางความคิดให้เกิดขึ้น

หากเอกภาพทางความคิดไม่เกิด ก็ไม่มีเอกภาพในการทำ

จึงเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการแสวงจุดร่วม ไม่ว่าจะเป็นในทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจ บนพื้นฐานแห่งพรบ.วินัยการเงินการคลังเป็นสำคัญ

เมื่อตีฝ่าด่านนี้ไปได้และนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของรัฐสภาทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นและเป็นจริงได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน