FootNote สถานการณ์ กระทู้สด รัฐมนตรี มุมวิปรัฐบาล ผนวกสู่ ฝ่ายค้าน

ลักษณะร่วมในทางความรู้สึกของทั้งประธานวิปรัฐบาลและทั้งประธานวิปฝ่ายค้าน ต่อสภาพและบรรยากาศแห่งการมาตอบกระทู้สดของ “รัฐมนตรี” ถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษ

ตามปกติประธานวิปฝ่ายค้านมักจะหงุดหงิด ไม่พอใจและมีแนวโน้มที่จะคาดคั้นในเชิงเรียกร้อง เร่งเร้า

ขณะที่โดยทั่วไปท่าทีของประธานวิปรัฐบาล มักจะเป็นการ ออกมาแก้ต่าง ยกแม่น้ำทั้งห้าถึงอุปสรรคและความจำเป็นที่รัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบ “กระทู้สด” ได้

เห็นได้จากในยุคที่ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มักจะเรียกร้องให้ “รัฐมนตรี” รับผิดชอบต่อ “กระทู้” อันมาจากสส.อย่างเป็นพิเศษ

แต่ในยุคปัจจุบันมีรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งปฏิบัติตนในลักษณะหนีกระทู้สดอย่างเห็นได้ชัด หลีกเลี่ยง พลิกพลิ้ว ไม่ยอมมาตอบกระทู้อันมาจากสส.

หากเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หากเป็นรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการประจำไม่สันทัดในการตอบแบบสด ๆ ก็สามารถเข้าใจได้ แต่หากเป็นรัฐมนตรีที่เป็นสส.ก็น่าสงสัย

น่าสงสัยในวิจารณญาณ น่าสงสัยในสำนึกทางการเมือง

ภาพที่เห็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งการตอบกระทู้ “สด” คือการถามและการตอบระหว่างสส.พรรคเดียวกันกับรัฐมนตรี ในลักษณะการชงหวานอย่างเป็นพิเศษ

กระบวนการถาม กระบวนการตอบในแบบเออออห่อหมกกันเช่นนี้ยิ่งทำให้กระทู้สดดำเนินไปในลักษณะสามานย์สร้างความเบื่อหน่าย อิดหนาระอาใจแก่ประชาชนอยู่แล้ว

การหลีกเลี่ยงไม่ยอมมาตอบกระทู้โดยรัฐมนตรีที่เป็นสส.มีฐานมาจากการเลือกตั้ง และยุคที่เป็นฝ่ายค้านแสดงบทบาทในการตรวจสอบก็เล่นบทหนึ่ง เป็นรัฐมนตรีก็เล่นอีกบทหนึ่ง

รัฐมนตรีเช่นนี้ย่อมเปิดโปงตัวเองออกมาในท่ามกลางการ หลีกเลี่ยงบิดพลิ้วไม่ยอมมาเผชิญหน้า เมื่อทำเช่นนี้ซ้ำๆซากๆก็ก่อให้เกิดคำถามตามมาเป็นลำดับ

ความรู้สึก “ร่วม” จากประธานวิปรัฐบาล ประสานเข้ากับประธานวิปฝ่ายค้านจึงเท่ากับเป็นสัญญาณเตือน

นักการเมืองคนหนึ่ง เส้นทางการเมืองไม่ว่าเป็นสส. ไม่ว่าเป็นรัฐมนตรี ย่อมอยู่ในท่ามกลางการตรวจสอบอันแหลมคม

ตรวจสอบระหว่าง “คำพูด” กับความจริงจาก “การปฏิบัติ”

เมื่อท่านพูดคนเขาให้เกียรติล้างหูน้อมรับฟัง แต่เมื่อท่านลงมือกระทำอย่างที่พูด คนเขาก็จะให้ความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของท่านอย่างจำหลักหนักแน่น

เอกภาพระหว่างคำพูดกับการปฏิบัติที่เป็นจริงจึงเป็นวัตรปฏิบัติอันสำคัญและทรงความหมายสำหรับนักการเมือง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน