FootNote : เส้นทาง กาสิโน ครบวงจร บทเรียน #สมรสเท่าเทียม

เส้นทางของ “บ่อนกาสิโนครบวงจร” เป็นเส้นทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนในเรื่องของ #สุราก้าวหน้า และเป็นเส้นทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนในเรื่องของ #สมรสเท่าเทียม

นั่นก็คือกว่าจะสามารถสร้างการยอมรับในสังคมได้ ต้องผ่านสำคัญด่านว่าด้วยศีลธรรม ด่านว่าด้วยขนบประเพณีอันดีงาม

นั่นก็คือ ต้องต่อสู้และแหกต่อ “ความเชื่อ” ที่ดำรงอยู่ในสังคม

เพราะความหมายของ “บ่อนกาสิโนครบวงจร” สัมพันธ์อยู่กับการขยายบทบาทและความหมายของบ่อนกาสิโน จากที่เคยอยู่ใต้ดินให้ขึ้นมาอยู่บนดิน และดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย

เพียงเท่านี้บรรดานักศีลธรรมนิยมอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสังคม ก็จะต้องออกมาต่อต้านในลักษณาการเดียวกันกับที่เคยออกมาต่อต้าน #สุราก้าวหน้า ต่อต้าน #สมรสเท่าเทียม

หากใครศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดในเรื่อง #สมรสเท่าเทียม ตั้งแต่ยุคหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ก็จะเข้าใจเพราะเหตุผลของการไม่เห็นด้วยก็คือเร็วเกินไปในสังคม

ยิ่งการผลักดันเรื่อง #สุราก้าวหน้า และเรื่อง “บ่อนกาสิโนครบวงจร” ยิ่งมากด้วยอุปสรรคทั้งจากกลุ่มทุนและจากนักศีลธรรม

ถามว่าแล้วความสำเร็จของ #สมรสเท่าเทียม เกิดได้อย่างไร

นักเคลื่อนไหวจำเป็นต้องศึกษากระบวนการขับเคลื่อนในประเด็นว่าด้วย #สมรสเท่าเทียมอย่างมองเห็นถึงพัฒนาการในทางสังคม และในทางการเมือง

นั่นก็คือสังคมเริ่มเปิดรับความเป็น “สมัยใหม่” มากขึ้น สังคมเริ่มเปิดรับพรรคการเมืองแบบใหม่ การเมืองใหม่มากขึ้น

ต้องยอมรับว่าความคิดในเรื่อง #สมรสเท่าเทียม เติบใหญ่และขยายตัวประสานกับการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ และดำรงอยู่อย่างเป็นระบบมากขึ้นในมือของพรรคก้าวไกล

ต้องยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่มิได้คิดขึ้นเอง หากแต่รับมาจากการเคลื่อนไหวอย่างเป็นจริงของ LGBTQ+ ที่เคยจุดประกายผ่านพรรคไทยรักไทย และพยายามผ่านพรรคเพื่อไทย

กล่าวตามสภาพที่ดำรงอยู่ก็คือมีความคิดและมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วโดยพื้นฐานของสังคม เพียงแต่นำมาประสานต่อยอด

ทำให้การเคลื่อนไหว #สมรสเท่าเทียม มีลักษณะ “มวลชน”

การเคลื่อนไหวในลักษณะมวลชน คือการประสานความต้องการของพรรคการเมืองให้เป็นเอกภาพกับความต้องการของสังคม

พลังสังคม พลังมวลชนจะดำเนินไปในลักษณะกดดัน

ทำให้ร่างกฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ดำรงอยู่บนรากฐานแห่งความต้องการของสังคม กระทั่งมีสถานะที่ทุกพรรคการเมืองยากยิ่งที่จะปัดปฏิเสธได้

ถามว่ากรณี “บ่อนกาสิโนครบวงจร” จะทะยานเป็นความต้องการร่วมในสังคมได้หรือไม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน