สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและการบาดเจ็บจากยวดยานพาหนะ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน

สรุปว่าเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 1,811 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,837 คน ผู้เสียชีวิตรวม 243 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์ มี 9 จังหวัด

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 71 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ จำนวน 68 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย จำนวน 15 ราย สาเหตุจากขับรถเร็วและเมาขับ

สำหรับการรณรงค์วันสุดท้าย แม้ส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว แต่ยังมีบางส่วนอยู่ระหว่างเดินทาง จึงกำชับให้ดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรในเส้นทางสายหลัก เส้นทางเชื่อมต่อ และถนนทางตรงที่มีระยะทางยาว

โดยเน้นย้ำให้คุมเข้มการขับรถด้วยความเร็วสูง ป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน และการใช้อุปกรณ์นิรภัยตลอดการเดินทาง รวมถึงเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

จากสถิติที่ผ่านมา ยังพบว่ายานพาหนะที่เสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 84.90 เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ จึงขอให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วย

ขณะที่กรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในช่วงเดียวกันว่ามียอดสะสมจำนวน 5,786 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรามากที่สุดรวม 5,589 คดี คดีขับรถประมาทรวม 3 คดี และคดีขับเสพรวม 194 คดี

เปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติ พ.ศ.2566 กับพ.ศ.2567 พบว่าคดีขับรถขณะเมาสุราปีพ.ศ.2566 จำนวน 6,705 คดี และปี พ.ศ.2567 มีจำนวน 5,589 คดี ลดลง 1,116 คดี

สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุดช่วงเทศกาลของปีนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 593 คดี สมุทรปราการ 313 คดี และเชียงใหม่ 302 คดี

มหาสงกรานต์ปีนี้ หลายจังหวัดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และยาวติดต่อหลายวัน เป็นเรื่องน่ายินดีที่สถิติอุบัติเหตุและคดีเมาขับรวมขับเสพลดลง ส่วนหนึ่งมาจากถอดบทเรียน การรณรงค์อย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายและการกวดขันวินัยจราจรที่เข้มงวดนั่นเอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน