‘วิทวัส’เชื่อไร้ใบสั่งล้มสรรหาองค์กรอิสระ มั่นใจสนช.ไม่มีอคติ ชี้ต้องเร่งพีอาร์คุณสมบัติที่กม.กำหนด

25 เม.ย. 2561 - 11:00 น.

วันที่ 25 เม.ย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีที่ประชุมสนช. ไม่เห็นชอบให้นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า กรรมาธิการตรวจสอบประวัติของสนช.คงมีข้อมูล ถือเป็นดุลยพินิจของสนช.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้ตรวจฯ กล่าวว่า ส่วนการสรรหาใหม่ คิดว่าถ้ามีการประชาสัมพันธ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจฯ ต้องมีความรู้เรื่องกิจการสาธารณะไม่น้อยกว่า 20 ปี น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น และมีผู้สนใจสมัครมากขึ้น

พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า ส่วนที่ขณะนี้มีการล้มการสรรหาองค์กรอิสระหลายองค์กรนั้น ผู้มีหน้าที่คงพิจารณาดีแล้ว ด้วยความตั้งใจดี อยากให้ได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่องค์กรอิสระ ไม่เชื่อว่ามีใบสั่ง เพราะจากที่ตนรู้จักผู้ทำหน้าที่กรรมาธิการการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการองค์กรอิสระ สนช. แต่ละคนตรงไปตรงมา เชื่อว่าการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานปราศจากอคติ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าผู้ที่จะมาเป็นองค์กรอิสระต้องซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็ไม่เฉพาะองค์กร แต่จะเกิดปัญหาทั้งประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘วิทวัส’เชื่อไร้ใบสั่งล้มสรรหาองค์กรอิสระ มั่นใจสนช.ไม่มีอคติ ชี้ต้องเร่งพีอาร์คุณสมบัติที่กม.กำหนด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง