มหาดไทย ออกคำสั่ง อดีตผวจ.เชียงราย อยู่ช่วย ‘ถ้ำหลวง’ จนจบภารกิจ

มหาดไทย
มหาดไทย ออกคำสั่งให้อดีตผู้ว่าเชียงราย ช่วยภารกิจที่ถ้ำหลวงก่อนย้ายไป จ.พะเยา

มหาดไทย ออกคำสั่ง อดีตผวจ.เชียงราย อยู่ช่วย ‘ถ้ำหลวง’ จนจบภารกิจ

มหาดไทย / วันที่ 5 ก.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ระบุว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 13 รายเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงรายได้มีคำสั่งที่ 5127/2561 ลงวันที่ 24 มิ.ย.ตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหาย

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.เป็นต้นไปนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

จึงมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.เชียงรายเฉพาะภารกิจอำนวยการและบริหารจัดการช่วยเหลือผู้สูญหายบริเวณวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.เป็นต้นไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้นายฉัตรชัยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.เป็นต้นไป และเพื่ออนุวัตตามพระราชโองการ กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิม

และให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและส่งมอบงานในหน้าที่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แล้วเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 6 ก.ค.

บทความก่อนหน้านี้‘โดนัท’ บ้างาน – กลัวโดนเท! หมั่นหาเวลาให้แฟนหนุ่ม ‘ตาม จำนงค์อาษา’
บทความถัดไประทึก! “หนุ่ม อบต.” ซิ่งฟอร์จูนเนอร์พุ่งชนบ้าน “แม่ยายผู้ใหญ่บ้าน” รถลอยเสียบคารั้ว