กระทรวงศึกษา จ่อเพิ่มหลักสูตร ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ในการเรียนการสอน

กระทรวงศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

กระทรวงศึกษา จ่อเพิ่มหลักสูตร ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ในการเรียนการสอน

วันที่ 16 ต.ค. นายชลำ อรรถธรรม โฆษก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. เป็นประธาน ว่า จากที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี (พ.ศ.2561-2580)

โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

สำหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ ศธ.มีหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน ถึงยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

นายชลำ กล่าวต่อว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการสรุปข้อมูลและจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้นักเรียนรับรู้ ว่ายุทธศาสตร์ชาติมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับนักเรียน โดยต้องจัดทำเป็นหลักสูตรเข้าไปสอดแทรกในการเรียนการสอนปกติ

บทความก่อนหน้านี้ดัชนีมีความพยายามดีดกลับขึ้นต่อเนื่องแต่ยังประคองตัวปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันไม่ได้
บทความถัดไปยายวัย 74 เตรียมข้าวให้หมาจร สลดรถเกียร์ค้าง พุ่งอัดร่าง ดับคาที่