ปมขัดแย้ง‘นายกแอน’ มท.1 เซ็นยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ปมขัดแย้ง‘นายกแอน’ มท.1 เซ็นยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ปมขัดแย้ง‘นายกแอน’ – เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีคำสั่งยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยระบุว่า เป็นไปตามความเห็นของผวจ.อุบลราชธานี ว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 ไม่อนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปตามความเหมาะสม มีการลดรายจ่ายหรือลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายจำนวนมาก

ทำให้ฝ่ายบริหารนำโดย น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทำงานไม่ได้ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และประโยชน์ในภาพรวม ถือเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 74 แห่งพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2542 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ในหนังสือระบุด้วยว่า หากผู้ใดประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองในเขตอำนาจศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนี้จะมีการสรรหาสภาเทศบาลนครอุบลฯชุดใหม่่ ตามคำสั่งคสช.

บทความก่อนหน้านี้หญิง รฐา ปัดไฮโซตุลย์ แฟนหนุ่ม ขอแต่งงานกลางกรุงปารีส เผยศึกษางานคู่อื่นก่อน  
บทความถัดไปเปิดประวัติ “หลวงปู่ทวน” อายุ 110 ปี พระเกจิดัง 6 แผ่นดิน หลังมรณภาพด้วยอุบัติเหตุ