เดินสายถี่ ‘บิ๊กตู่’ เตรียมจัดทัวร์ ครม.สัญจร พบประชาชน จ.ลำปาง วันที่ 14-15 ม.ค.นี้

ครม.สัญจร

เดินสายถี่ ‘บิ๊กตู่’ เตรียมจัดทัวร์ ครม.สัญจร พบประชาชน จ.ลำปาง วันที่ 14-15 ม.ค.นี้

ครม.สัญจร –  วันที่ 10 ม.ค. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การจัดประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 14–15 ม.ค.ที่ จ.ลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ การทำงานของรัฐบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเพื่อผลักดันโครงการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เพิ่มเพื่อนไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ เพิ่มเพื่อนกับไลน์ข่าวสด

โดยในวันที่ 14 ม.ค. เวลาประมาณ 14.20 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การแกะสลักและวิถีชีวิตชุมชนบ้านหลุก มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย เพื่อการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนนำมาจัดสรรให้กับราษฏร ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในลักษณะแปลงรวม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน 30 ราย และมอบหนังสือแสดงโครงการ ป่าชุมชนให้แก่ประชาชน จำนวน 5 แห่ง ตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งขยายป่าชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก และเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงงานอินทราเซรามิค อำเภอเมืองลำปาง เพื่อพบปะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและผู้ประกอบการเซรามิค ไม้ ครั่ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริม “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของรัฐบาล และเดินทางไปยังสะพานรัษฎาภิเศก และ Street Art ริมแม่น้ำวัง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและ Creative Tourism ของรัฐบาล

นายทรงพล กล่าวอีกว่า เช้าวันรุ่งขึ้น (วันที่ 15 ม.ค.) นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปยังอาคารศูนย์บริการวิชาการ มรภ.ลำปาง พบปะ เด็กและเยาวชนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก เยาวชน ตามนโยบายรัฐบาล เช่น ชมรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่“อ่านฉัน” ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือจังหวัดลำปาง ชมนิทรรศการ “ลำปางปลายทางฝัน” สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากนั้นเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562

จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเป็น Partnership School และเป็นต้นแบบในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ICT สะเต็มศึกษาและการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาตามนโยบายรัฐบาล จากนั้นเดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางลวง นมัสการเจ้าอาวาส เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปางก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 16.50น.

บทความก่อนหน้านี้สาวประเภทสองควบเก๋งจมคลอง ดับคาซาก ใส่แต่ กกน. เจอทั้งยาบ้า หมวกตำรวจ-ทหาร
บทความถัดไปภาพมุมสูง ปล่อยน้ำเสียลง ทะเลปากน้ำปราณ หลังบ่อบำบัดราคา 30 ล้าน จุไม่พอ