ครม.ตั้ง บิ๊กป้อม นั่งประธานกรรมการนโยบาย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตั้ง บิ๊กป้อม นั่งประธานกรรมการนโยบาย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ตั้ง บิ๊กป้อม นั่งประธานกรรมการนโยบาย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ครม.ตั้ง บิ๊กป้อม นั่งประธานกรรมการนโยบาย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.สาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนั้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 10 คน ดังนี้ 1.นายภูมิรักษ์ ชมแสง 2.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร 3.นายเจษฎา โชคดำรงสุข 4.นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 5.นางพรทิพภา เล็กเจริญสุข 6.นายอำนวย กาจีนะ 7.นายทวี โชติพิทยสุนนท์ 8.นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ 9.นายวรากรณ์ สามโกเศ10.นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559

พล.ต.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป ดังนี้ 1.พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)

2.นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ) 3.นายอนุชาติ พวงสำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

พล.ต.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ครม.มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 74/2562 มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้STYLE Bangkok อินเทรนด์แบบเก๋า ๆ เอาใจวัย 60+
บทความถัดไปฮาน่า สะใภ้จ้าว เปิดวัง ปลื้มแม่สามีรัก เปิดตัวลูก3ครั้งแรก ฮิวโก้ สุดสมถะทิ้งเงินร้อยล้าน(คลิป)