ปิยบุตร สับ! นโยบาย “เลื่อนลอย โลเล หลอกลวง” ลั่นเชิญวิญญาณรัฐธรรมนูญ 40

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 25 ก.ค. นาย ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า การเขียนนโยบายของรัฐบาลชุดนี้มีลักษณะ “เลื่อนลอย โลเล หลอกลวง” เขียนในลักษณะซ้ำซ้อนไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไร หลายนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงไม่ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาล

ส่วนนโยบายหลัก 12 ด้าน อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนเห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ตนขอให้ข้อสังเกตว่า การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุด มิใช่การนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกันทางการเมือง ใส่ร้ายป้ายสีกัน และมิใช่เป็นเครื่องมือในการเปิดโอกาสให้กองทัพเข้ามายึดอำนาจ

แต่การเชิดชูสถาบันคือการสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคง สถาบันพระมหากษัตริย์จึงจะมั่นคงสถาพร ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าเราสนับสนุนการปกป้องเชิดชูสถาบัน แต่ย้ำว่าอีกครั้งว่าจะต้องไม่นำมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองซึ่งกันและกัน

นายปิยบุตร กล่าวว่า การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีที่อยู่ให้กับการรัฐประหาร และไม่มีที่อยู่ให้กับกองทัพได้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง

ดังนั้น หากครม.ชุดนี้ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปในการเสริมสร้างการปกครอง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันไม่ให้มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีก และต้องทบทวนประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ออกมาตามมาตรา 44 ซึ่งคำสั่งออกมาจำนวนมากและกระทบทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมือง ต้องมีกระบวนการปรองดองเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ประเทศเดินหน้า

ต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 279 เรื่องประกาศคำสั่งคสช. ที่ชอบด้วยกฎหมาย หากทำได้ทั้งหมดนี้เราจะได้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งในประเทศไทยจะลดลง เราจะได้กองทัพที่เป็นมืออาชีพ ได้ศาลที่กลับมาสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ส่วนความรักชาติ ขอให้อย่ามองว่าพรรคการเมือง นักการเมือง และประชาชน ที่เห็นไม่ตรงกับท่านเป็นคนไม่รักชาติ แต่เพราะรักมากจึงต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดี ครม.เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของชาติ และองค์ประกอบหนึ่งของการใช้อำนาจบริหาร

ดังนั้น อย่าตั้งข้อหาเรื่องชังชาติต่อกันไม่เช่นนั้นประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้แก้รัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดความเป็นประชาธิปไตย ทั้งเรื่องของที่มาและเนื้อหา จึงต้องร่างใหม่ทั้งฉบับ และต้องทำอย่างจริงจังไม่เลื่อนลอย เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกับดักที่พร้อมระเบิด

หากอยากให้บ้านเมืองเดินไปได้ต้องทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตนอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันเชิญวิญญาณรัฐธรรมนูญ 40 กลับมา หยุดการแก้แค้นเอาคืนเหมือนรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับที่ผ่านมา

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวด้วยว่า พวกเราชาวอนาคตใหม่รักชาติบ้านเมืองเทิดทูนสถาบันไม่น้อยไปกว่าใคร แต่การแสดงออกอาจแตกต่างกัน เรายืนยันในความรักชาติไม่มีความคิดล้มล้าง ไม่มีความคิดรุนแรง เพียงต้องการให้บ้านเมืองกลับสู่ระบบปกติ ที่เป็นนิติรัฐ และประชาธิปไตย

เราไม่ได้คิดตั้งตนเป็นศัตรูกับกองทัพ เราไม่ต้องการให้รัฐบาลพลเรือนไปอยู่ภายใต้กองทัพ เราไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับศาลใด แต่ต้องการความยุติธรรมเท่านั้น พรรคอนาคตใหม่พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล และทุกองค์กร เพื่อนำประชาธิปไตยกลับมา และร่วมกันเดินหน้าแสวงหาอนาคตด้วยกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน