Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 2563

'ทวี' ถาม 'ประยุทธ์' จัดงบฯ เพื่อใคร เอื้อพวกพ้องและนายทุน มากกว่าปชช.หรือไม่

13 ต.ค. 2562 - 22:49 น.

'ทวี' ถาม 'ประยุทธ์' จัดงบฯ เพื่อใคร เอื้อพวกพ้องและนายทุน มากกว่าปชช.หรือไม่

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รัฐจัดเพื่อใคร?

งบประมาณแผ่นดินปี 2563 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาท (3,200,000,000,000 บาท) เป็นงบประมาณขาดดุล โดยที่มาของเงินที่ตั้งงบประมาณนำเงินมาจาก

1. เป็นเงินของประชาชนที่จ่ายให้ภาษีอากรทั้งประเทศ ได้ประมาณการไว้ 2,731,000 ล้านบาท

2. เป็นเงินที่รัฐกู้เงินเพิ่มจำนวน 469,000 ล้านบาท (ประชาชนต้องเป็นหนี้สาธารณะเพิ่ม)

งบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท รัฐตั้งงบประมาณรายจ่าย แยกระบุเป็นงบการลงทุนหรืองบพัฒนาเพียง 655,805.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 ของวงเงินงบประมาณเท่านั้น แต่เป็นงบรายจ่ายประจำมีจำนวนมากถึง 2,392,314.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.4 ของวงเงินงบประมาณ และส่วนที่เหลือเป็นงบจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 89,170 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของวงเงินงบประมาณ

กรณี งบรายจ่ายประจำ มีจำนวนมากถึง 2,392,314.4 ล้านบาทนั้นสามารถจำแนกว่าต้องจ่ายชัดเจน คือ
- งบรายจ่ายบุคลากร คือ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ข้าราชการและพนักงานของรัฐ (ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ลงมา) จำนวน 777,267.6 ล้านบาท
- จ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ กำหนดไว้จำนวน 272,127.1 ล้านบาท (ต้องติดตามว่าจ่ายอย่างไร?)
- เงินจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง กำหนดไว้ 62,709.5 ล้านบาท

ส่วนที่เหลือยังมีความสงสัย เช่น รายจ่ายงบกลาง 518,770.9 ล้านบาท ที่เป็นอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีอนุมัติใช้นั้น เป็นงบที่ซ้ำซ้อนกับงบรายจ่ายตามโครงสร้างตามกระทรวงและหน่วยรับงบประมาณอยู่แล้ว และการระบุงบกลางหลายกรณี เป็นเรื่องคาดการณ์ในอนาคต

ประเด็นงบลงทุนหรืองบพัฒนาประเทศนั้น ที่ตั้งไว้ 655,805.7 ล้านบาทนั้น ได้เกิดคำถามที่สงสัยว่าเป็นงบที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและนายทุนในชาติและต่างชาติ มากกว่าประโยชน์ของประชาชนหรือไม่? จัดทำเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2563 เพื่อใคร?

ต้องขอขอบคุณ “สภาที่ 3 และคณะกรรมการญาติพฤษภา 35” ที่จัดเสวนาโต๊ะกลมใน หัวข้อ “งบประมาณพัฒนาประเทศได้จริงหรือ?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อไขข้อข้องใจดังกล่าว เนื้อหาจากการเสวนาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นำไปต่อยอดในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 ว่าควรจะลงมติรับร่างงบประมาณนี้หรือไม่ด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรัตนา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญประชาชนและผู้สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยครับ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ 'ทวี' ถาม 'ประยุทธ์' จัดงบฯ เพื่อใคร เอื้อพวกพ้องและนายทุน มากกว่าปชช.หรือไม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง