เครือข่ายชาวบ้าน หนุนแก้ รธน.60 หยุดสืบทอดอำนาจ ‘คณะทหาร’ จ่อเดินเท้าเข้ากรุง ชุมนุมใหญ่

14 ต.ค. 2562 - 15:31 น.

เครือข่ายชาวบ้าน หนุนแก้ รธน.60 หยุดสืบทอดอำนาจ ‘คณะทหาร’ จ่อเดินเท้าเข้ากรุง ชุมนุมใหญ่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 ต.ค. ที่คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มเครือข่าย People Go Network พร้อมตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจาก 7 เครือข่าย ประกอบด้วย นายสมชาย กระจ่างแสง ตัวแทนเครือข่ายเพื่อรับสวัสดิการ ,นายอารัติ แสงอุบล ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ,นายสุชิน เอี่ยมอิน ตัวแทนเครือข่ายสลัมสี่ภาค,

นางกรรณิกา ไชยแสงราช ตัวแทนเครือข่ายทรัพยากรและสิทธิชุมชน ,น.ส.ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ตัวแทนเครือข่ายนักกฎหมายและและนักวิชาการ,และนายวัชรพล นาคเกษม ตัวแทนเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ร่วมกันแถลงข่าว จุดยืนต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายอารัติ กล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกตระหนักถึงความสำคัญว่า รัฐธรรมนูญต้องเป็นหลักประกัน ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและ สิทธิชุมชน ในฐานะผู้สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของชาติ ควบคู่ไปกับการซื้อความเป็นชุมชนโดยเขาเสนอว่ารัฐธรรมนูญต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิเกษตรกร และสิทธิชนชน

จึงขอเสนอว่า เราต้องมีสิทธิประกันด้านที่ดิน ,ต้องมีสิทธิ์ในการป้องกันทรัพยากรชุมชน ,ต้องมีสิทธิในการเจออยู่อาศัยไม่ใช่ยาสารเคมีทางการเกษตร ,ต้องมีสิทธิในด้านการผลิตและการตลาดที่เป็นธรรม และต้องมีสิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อและมาตรการปลดหนี้ระบบการผลิตทางการเกษตร

ด้าน นายสมชาย กล่าวว่า วันนี้พวกเรามั่นใจได้แล้วหรือยังว่า เรามิสิทธิ และอิสรภาพ ที่จะดำรงชีวิตอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน วันนี้เรามีสิ่งใดที่จะรับประกันว่า เราจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกัน ที่จะใช้ชีวิตในประเทศนี้อย่างมีอิสรเสรี แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกัน

ทั้งนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เห็นว่า รัฐธรรมนูญปี 60 มีหลายถ่อยคำหลายมาตรา ที่ตอกย้ำลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความเหลื่อมล้ำให้เพิ่มมากขึ้นเราจึงขอแสดงจุดยืน ร่วมเดินหน้าเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญของพลเมืองทุกคน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ขณะที่ นายสุชิน กล่าวว่า เครือข่ายสลัม 4 ภาค เคลื่อนไหวนำเสนอต่อรัฐบาลมาโดยตลอดเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์กลับไม่ได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้คนจำนวนมากต้องประสบความยากจนจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและการไร้ที่อยู่อาศัยมีรากฐานจากการไม่มีสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิของชุมชนไม่ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้คนจน ต้องถูกจับกุมและถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ดังนั้นจึงขอแสดงจำนงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่มาของรัฐธรรมนูญจะได้ยึดโยงกับประชาชน และเคารพต่อเสียงของประชาชน จึงจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมให้คนจน มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และสามารถอยู่ในประเทศไทย ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

นางกรรณิกา กล่าวว่า รัฐบาลคสช. ดำเนินนโยบายสิ่งแวดล้อม ละเมิดสิทธิชุมชนค่อนข้างรุนแรงหลายประการสืบเนื่องมาจนถึงรัฐบาลนี้ที่ยังสานต่อนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน และขัดแย้งกับคำประกาศสิทธิมนุษยชนสากล และมาตราฐานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยลดทอนกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นกฏหมายส่งเสริมการลงทุนด้วยการทำให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพมีขั้นตอนสั้นที่สุดเพื่อเอาใจนักลงทุน

ดังนั้นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ควรถึงเวลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสร้างหลักประกันให้กับ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมให้ดียิ่งขึ่นไป

น.ส.ณัฐาศิริ กล่าวว่า สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 29 บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทางอาญาไว้ว่า


ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ แต่อย่างไรก็ตามการคุ้มครองอย่างแท้จริงและผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวยังถูกปฎิบัติเสมือนผู้กระทำความผิดแล้ว

ทั้งนี้นอกจากราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 บัญญัติเรื่องสอนไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานและขอบเขตอำนาจศาลแต่ไม่ได้กำหนดถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชน เมื่อตรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลแต่อย่างใดซึ่งแตกต่างกับรถธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 ที่ได้กำหนดถึงสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมไว้อย่างชัดเจน

นายวัชรพล กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ขอร่วมแถลงจุดยืนเห็นด้วยต่อทิศทางการโหลดณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนพัฒนาเป็นรัฐบาลหนุนจากประชาชนเพื่อประชาชน

เนื่องจากที่ผ่านมารัฐธรรมนูญ ปี 60 ที่ประกาศใช้ไปแล้วกว่า 2 ปี เป็นรัฐธรรมนูญ ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อย่างกว้างขวางว่าเป็นรัฐธรรมนูญ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ถึงแม้ว่าจะมีการทำประชามติแต่ก็เป็นประชามติที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างสาระ

ทั้งยังเพิ่มอำนาจคณะรัฐประหารไว้ที่ประกาศและคำสั่งคสช. มาตรา 44 อีกทั้งยังเพิ่มอำนาจให้รัฐราชการใหญ่ขึ้น มีอำนาจมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้ามาควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและตัดสินใจแทนประชาชนในพื้นที่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจของคสช. อย่างเห็นได้ชัด

จากนั้นทางเคลือยข่ายทั้งหมดเดินแสดงสัญญาลักษณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมตระโกน “รัฐธรรมนูญต้องแก้ ความมั่นคง คือประชาชน” ก่อนหยุดอ่านแถลงการณ์ที่ ลานปฏิมานุสรณ์ 6 ตุลา 2519 ว่า ตามที่หลายภาคส่วนของสังคมกำลังให้ความสนใจกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ทำให้สังคมเห็นปัญหาและบทเรียนจากกลไกที่ช่วยให้ผู้เข้าสู่อำนาจไม่ได้มาจากเสียงสนับสนุนของประชาชนอย่างแท้จริง เครือข่าย Peoloe Go ได้เห็นผล กระทบและปัญหาความไม่ชอบทำจาก รธน. ฉบับนี้

เช่นเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานในประเด็นต่างๆ ก็พบเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มีเนื้อหาที่ละเลยสิทธิของประชาชนในประเด็นที่แต่ละเครือข่ายกำลังประสบปัญหาและต่อสู้อยู่ ทั้งยังมอบอำนาจรัฐให้กับองค์กรที่สืบทอดมาจากการรัฐประหาร

ดังนั้นอนาคตภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีแนวโน้มเพียงว่าปัญหาของประชาชนจะถูกละเลย ขณะที่กลไกต่างๆในสังคมทุกบิดเบือนเพื่อรักษาอำนาจให้กับคณะทหารชุดเดิม

เครือข่าย People Go จึงรวมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเดินหน้ารณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ซึ่งเครือข่าย People Go เชื่อมั่นว่าสังคมที่ประชาชนสิทธิเสรีภาพ มีสวัสดิการที่ดี มีสิทธิเข้าถึงที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ได้รับความคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตตัวเอง ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น ซึ่งประชาธิปไตยที่จะเกิดผลได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงตัวหนังสือ ต้องมีพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกันสร้าง ซึ่งขั้นตอนพื้นฐานที่สุดต้องเริ่มต้นด้วยการสร้าง รธน. จากความต้องการของประชาชนเท่านั้น

ทั้งนี้การแถลงข่าว เครือข่ายระบุว่า เราได้มาจำลองเหตุการณ์เดินทดสอบ เพื่อที่จะบอกว่า ในปี 61 เราเดินจากจ.ขอนแก่น มากรุงเทพ

แต่ในปี 63 เราจะเดินจากทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ในการเดินเข้า กรุงเทพ เพื่อแก้ไข รัฐธรรมนูญ สัญญาว่า เราจะเดินเข้ากรุงเทพอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการแถลงข่าว ทางเครือข่าย People Go ได้มอบดอกไม้เป็นกำลังในให้กับนางชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจายร์ และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในการเสวนาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 1 พร้อมแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้าน และนักวิชาการรวม 12 คน ที่จ.ปัตตานี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เครือข่ายชาวบ้าน หนุนแก้ รธน.60 หยุดสืบทอดอำนาจ ‘คณะทหาร’ จ่อเดินเท้าเข้ากรุง ชุมนุมใหญ่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง