กอ.รมน. รับเอกสารฝ่ายค้านแฉกลางสภา ของจริง อ้างทำเพื่อสร้างความเข้าใจ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ก.พ. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรายอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีการนำเอกสารของ กอ.รมน. ที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร มาประกอบการอภิปราย และระบุว่า กอ.รมน.ได้จัดทำเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com (พูโลนี) เพื่อโจมตีบุคคลต่างๆ ว่า

เอกสารที่นำมากล่าวอ้างนั้น เป็นเอกสารราชการที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ กอ.รมน.จัดทำรายงานการปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณปี 2563 กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ดังนั้น กอ.รมน.จึงจัดทำเพิ่มเติมตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายตามขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการจัดรายการวิทยุของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม และงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขในอนาคต ไม่ได้มีความมุ่งหมายตามที่มีการนำมาอภิปรายแต่อย่างใด

โฆษก กอ.รมน.กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกรัฐบาลได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามากว่า 15 ปี และในปัจจุบันได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยลดการก่อเหตุความรุนแรงลง

อย่างไรก็ตามได้มีการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง และเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อทำลายภาพลักษณ์สร้างความหวาดระแวง และความเกลียดชังผ่านเว็บไซต์ เว็บเพจ และเฟซบุ๊ก ในลักษณะปิดลับอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญห ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน