Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 9 มี.ค. 2564

ครม.เคาะงบเกือบ 5 พันล้าน! ทำที่เก็บข้อมูลออนไลน์ มุ่งสู่ 'รบ.ตู่ดิจิทัล'

5 พ.ค. 2563 - 15:01 น.

ครม.ไฟเขียว งบกว่า 4.75 พันล้าน ทำคลาวด์กลาง สำหรับเก็บข้อมูลกลางภาครัฐแบบออนไลน์ เสริมความปลอดภัย ฐานข้อมูลรัฐ และรองรับการใช้ Big Data

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services: GDCC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ.2563-2565 วงเงินรวม 4,752 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณ 3 ปีวงเงิน 3,954 ล้านบาท และ งบประมาณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563 วงเงิน 798 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนี้ จะทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าเช่าคลาวด์ ของหน่วยงานต่างๆได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59% โดย คิดจากราคากลางของค่าเช่า คลาวด์ ในระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ให้มีระบบกลางในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Service) สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นระบบสำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ และหน่วยงานฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

2) รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDI)

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล เพื่อเป็นกำลังในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป้าหมายเบื้องต้น 2,500 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระดับสูงขึ้นจนมีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud computing

ทั้งนี้ โครงการฯ มีเป้าหมายการให้บริการจัดเก็บและบริหารข้อมูล มีหน่วยประมวลผลรวม (เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Machine) สูงสุดจำนวน 20,000VM ซึ่งเท่ากับความสามารถในการประมวลผลCPU ของคอมพิวเตอร์ปกติ 4 เครื่อง

และมีหน่วยความจำรวมอย่างน้อย 160,000 GB ซึ่งปัจจุบันนี้ ระบบที่ใช้อยู่คือ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ที่ให้บริการอยู่มีจำนวน 3,500 VM ซึ่งจะต้องโอนย้ายระบบงาทั้งหมดมายังโครงการ GDCC นี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

มากไปกว่านั้น กระทรวงดิจิทัลฯได้สำรวจความต้องการใช้บริการ พบว่าจะมีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมโครงการอีก100กว่าหน่วยงานระดับกรม จะมีความต้องการใช้งาน จำนวน 8,955 VM และเมื่อรวมความต้องการระดับกระทรวง จะมีความต้องการใช้งาน ทั้งหมดอยู่ที่ 18,000-24,000 VM ระหว่างปี 2563-2565

นอกจากนี้ โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ ยังทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลและระบบงานของทุกหน่วยงานรัฐจะถูกจัดเก็บในระบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและตั้งอยู่ในประเทศ และจะมีการออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูลตามชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภท มากไปกว่านั้น ยังทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลจาก Big Data เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.เคาะงบเกือบ 5 พันล้าน! ทำที่เก็บข้อมูลออนไลน์ มุ่งสู่ 'รบ.ตู่ดิจิทัล'
ข่าวที่เกี่ยวข้อง