รบ.โต้ ถังแตก ไม่มีงบฯจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ อ้างเปลี่ยนวิธีจ่ายเงิน 

14 ก.ย. 2563 - 15:49 น.

รบ.โต้ ถังแตก ไม่มีงบฯจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ อ้างเปลี่ยนวิธีจ่ายเงิน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 14 ก.ย. นายอนุชา บุรพลชัย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวกรณีที่มีปัญหาเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้ทันตามกรอบเวลาเดิม ออกไปอีก 2 สัปดาห์ ว่า เนื่องจากตามปกติกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จะมีการตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลจาก เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 ซึ่งทำให้จำนวนของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ตรงกับจำนวนในปัจจุบัน ขณะที่ตัวเงินก็จะไม่ครบตามที่ถูกตั้งงบประมาณไว้

สำหรับเบี้ยผู้พิการกรณีปีพ.ศ. 2563 ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เป็นจำนวนเงิน 1,834,000 กว่าราย ขณะที่จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 265,608 ราย แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนผู้รับสิทธิ์ดังกล่าวสูงขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เช่นเดียวกับกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในขณะที่ตั้งงบประมาณไว้นั้นได้ระบุจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว 8,760,553 ราย แต่ข้อมูลในเดือนกันยายน ปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์นี้เพิ่มขึ้นอีก 184,538 ราย

ส่วนสาเหตุของการเลื่อนชำระเนื่องจากก่อนปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ใช้ระบบอีเพย์เมนท์ ซึ่งหมายความว่าในปี 2563 กรมบัญชีกลาง และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับผิดชอบเรื่องการจ่ายเบี้ยดังกล่าว ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์


แต่ปรากฏว่าครั้งนี้มีการใช้ระบบอีเพย์เมนท์ ซึ่งหมายความว่าเงินที่ประชาชนจะได้รับครั้งนี้ก็จะได้รับโดยตรงเข้าสู่บัญชีของผู้ได้รับสิทธิ์ โดยตรงจากกรมบัญชีกลาง แต่บางคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินผ่านระบบอีเพย์เมนท์ จะได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเป็นเงินสดตามสิทธิ์

ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่เป็นเพราะระบบหรือวิธีการจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์แต่ละคน โดยระบบใหม่ที่นำมาใช้ในขณะนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับ การโอนเงินให้ในเดือนถัดไปโดยที่ไม่ต้องรอ การประกาศสิทธิ์เหมือนในอดีต ซึ่งระบบใหม่นี้จะทำให้เกิดความคล่องตัวแก่ประชาชน

แต่สำหรับปีนี้ที่เกิดความล่าช้าเป็นเรื่องของระบบ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขในเบื้องต้นแล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 จากรายการที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ ที่เรียกว่างบเหลือจ่าย ประมาณ 2,400 ล้านบาท มาใช้จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ประมาณ 1,700 ล้านบาท และผู้พิการ ประมาณ 700 ล้านบาท ที่เป็นส่วนของจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาของปีนี้ โดยจ่ายรวมกว่า 4 แสนรายในครั้งนี้โดยจะได้รับเงินในเดือนถัดไปทันที ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้เงินภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน

เชื่อว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะดีขึ้น ทั้งเรื่องงบประมาณ และระบบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนจะได้รับเงินโดยตรงและรวดเร็ว

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะไม่สามารถนำงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564 มาเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนั้น ขอชี้แจงว่ากระบวนการการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2564 ยังอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2และ3ในสัปดาห์นี้ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการงบประมาณส่วนนี้มาใช้ โดยอาจล่าช้าไปประมาณ 1-2 สัปดาห์

ซึ่งในรายละเอียดในเรื่องนี้ตน จะชี้แจงอีกครั้งในวันอังคารที่ 15 กันยายน ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจะนำเรื่อง การขอนำเงินงบประมาณใช้ไปพรางก่อน เข้าหารือต่อที่ประชุมครม.ให้รับทราบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รบ.โต้ ถังแตก ไม่มีงบฯจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ อ้างเปลี่ยนวิธีจ่ายเงิน 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง