ไอลอว์ แจงยิบ ตอก 'อุ๊ หฤทัย' ปมรับเงินอเมริกัน-ยิว เป็นคนไทยหรือเปล่า?

4 พ.ย. 2563 - 22:51 น.

ไอลอว์ แจงหลัง ‘อุ๊ หฤทัย’ ซัดรับเงินอเมริกัน-ยิว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. จากกรณีรายการ ถามตรงๆ กับจอมขวัญ จัดดีเบตหัวข้อ “ไขทางออก…วิกฤตการเมือง” ระหว่าง ไผ่ ดาวดิน กับ อุ๊ หฤทัย โดยช่วงหนึ่ง อุ๊ หฤทัย ตั้งคำถามว่า ไอลอว์ เป็นใคร ทำไมถึงรับเงินจากอเมริกัน-ยิว เป็นคนไทยหรือเปล่า ให้มาแก้ปัญหาในไทยได้ยังไง

ล่าสุดทาง ไอลอว์ ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า ไอลอว์ก่อตั้งเมื่อปี 2552 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงหลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ระหว่างปี 2552 ถึง 2557 iLaw รับการสนับสนุนทุนจาก มูลนิธิ Open Society (Open Society Foundation) และมูลนิธิ Heinrich Böll และได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งครั้งจากบริษัท Google ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน iLaw ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Open Society Foundation (OSF)

2. Heinrich Böll Stiftung (HBF)


3. National Endowment for Democracy (NED)

4. Fund for Global Human Rights (FGHR)

5. American Jewish World Servic (AJWS)

6. ได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายครั้งจากบริษัท Google และผู้สนับสนุนอิสระ

หลักการทำงานกับแหล่งทุน คือ เราจะพิจารณาแหล่งทุนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ได้จำกัดว่าต้องมาจากประเทศใด ถ้ามีแหล่งทุนในประเทศที่วัตถุประสงค์ตรงกันก็จะทำงานด้วยเช่นกัน โดยเราเป็นผู้ร่างโครงการที่ต้องการทำงานในแต่ละปี กิจกรรมทั้งหมดเราเป็นผู้ริเริ่มเสนอ และเป็นผู้ออกแบบ กิจกรรมที่ทำไม่มีผลต่อปริมาณเงินที่ได้รับ และแหล่งทุนไม่มีส่วนในการกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บไซต์ของเรามาตั้งแต่ก่อตั้ง และเว็บไซต์ของผู้ให้ทุนทุกแห่ง โดยหลักการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำโดยปิดลับและไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด เป็นเช่นเดียวกับการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ไอลอว์ แจงยิบ ตอก 'อุ๊ หฤทัย' ปมรับเงินอเมริกัน-ยิว เป็นคนไทยหรือเปล่า?
ข่าวที่เกี่ยวข้อง