ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง ต้องควบคุม

22 ก.ค. 2564 - 16:39 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ผ้าอนามัยชนิดสอด” เป็นเครื่องสำอาง ระบุจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพ ของสินค้าดังกล่าว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดวัตถุอื่นเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความใน (3) ของบทนิยามคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตรา 4 และมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ ผ้าอนามัยชนิดสอด ที่ใช้สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดเพื่อซับเลือดประจำเดือนเป็น เครื่องสำอาง


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ นิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” ในมาตราที่ 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกระทรวงเป็นเครื่องสำอาง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "ผ้าอนามัยชนิดสอด" เป็นเครื่องสำอาง ต้องควบคุม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง