ครม.อนุมัติ ก.แรงงาน กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย-สภาพแวดล้อม-อาชีวอนามัย สถานประกอบการลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป

27 ก.ค. 2564 - 21:54 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานที่สถานประกอบกิจการสมควรจะต้องมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ.2554


สำหรับร่างกฎกระทรวงฯฉบับนี้จะกำหนดให้ใช้บังคับแก่ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยให้นายจ้างต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 50 คน และดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

พร้อมกำหนดให้นายจ้างจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และพร้อมให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดรายละเอียดของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปปฏิบัติ การประเมินผล และการทบทวนระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.อนุมัติ ก.แรงงาน กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย-สภาพแวดล้อม-อาชีวอนามัย สถานประกอบการลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง