รัฐสภาเดินหน้าถกแก้รธน.ฉบับกมธ.ปรับปรุงใหม่ เลิศรัตน์ เชื่อมีคนร้องศาลรัฐธรรมนูญแน่ ภท.ลอยตัว ยันไม่ได้ร่วมแแก้ไขร่างใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 25 ส.ค. 2564 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อจากที่ค้างไว้เมื่อวันที่ 24 ส.ค. โดยเป็นวาระที่ประชุมต้องลงมติอนุญาตการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ซึ่งมีการทบทวนเนื้อหาที่ยื่นไว้แล้ว

ก่อนลงมติ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน กมธ. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ… (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา ชี้แจงรายงานของกมธ.ที่มีการแก้ไขใหม่ว่า มีการปรับปรุงและแก้ไขโดยเพิ่มเติมเพียงมาตรา 86 ที่ตามบทบัญญัติเดิมเขียนจำนวนส.ส.ไว้ 350 เขต ในมาตรา 86 เขียนไว้ใน 3 จุด ทางกมธ.เห็นว่า มีคำขอแปรญัตติมาให้จัด 350 เขต เป็น 400 เขต กมธ.จึงแก้ไขมาตรานี้

ส่วนมาตราอื่นที่ปรากฎตามเอกสารเดิม และเพิ่มบทเฉพาะกาล ไม่นำบทตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับการเลือกตั้งซ่อม เว้นแต่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

ทั้งนี้ นายชวน ได้ถามที่ประชุมว่า สมาชิกจะขัดข้องหรือไม่ที่ประธานกมธ. จะขออนุญาตนำรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเข้าพิจารณา

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. อภิปรายว่า การที่กมธ.มีมติอย่างฉุกละหุก เพื่อขอแก้ไขร่างซึ่งตัดไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง เพื่อเสนอให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา ตนไม่แน่ใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกต้องหรือไม่ อาจจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีคนยื่นศาลแน่นอน จาก 2 มาตราเพื่อนำมาบังคับใช้กับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เปลี่ยนแปลงจำนวนและวิธีการได้มาซึ่งส.ส. ท่านจะโดนกับดักของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก ดังนั้น การแก้ไขของกมธ. ควรพิจารณาในที่ประชุม ไม่ใช่ใช้มติกมธ.แก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วให้ที่ประชุมรัฐสภาอนุญาต ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ด้านนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับการบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 37 เนื่องจากข้อ 37 ต้องเป็นกรณีการถอนญัตติหรือระเบียบการประชุมวาระนี้ออกไปก่อน อีกทั้งในรายงานพบว่า กรณีของผู้แปรญัตติยังมีข้อความที่ผิดอยู่ ฉะนั้น ถ้าจะอ้างการดำเนินการในวันนี้ต่อไป เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ข้อบังคับการประชุม ข้อ 37 ซึ่งไม่ใช่การยอมรับหรือเดินหน้า แต่ถอนญัตติแล้วนำกลับไปแก้ไขให้สมบูรณ์ เพื่อป้องกันการมีปัญหาระยะยาวสำหรับสมาชิกทุกคน

ขณะที่นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ชี้แจงว่า ตนพร้อมด้วยส.ส.ซึ่งทำหน้าที่อยู่ในกมธ. ไม่ได้เข้าประชุมเมื่อวันที่ 24 ส.ค. ซึ่งเรียกประชุมด่วน เนื่องจากเห็นว่าการประชุมไม่ได้ดำเนินการชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ดังนั้น ขอให้บันทึกว่าถูกหรือผิด แต่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ร่วมด้วย

จากนั้นนายชวน ชี้แจงยืนยันว่า เมื่อกมธ.แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องขออนุญาตการแก้ไขจากที่ประชุมรัฐสภา ข้อ 37 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ ผลปรากฎว่า เสียงข้างมาก 357 เสียงเห็นด้วยให้กมธ.แก้ไข ไม่เห็นด้วย 42 เสียง งดออกเสียง 86 เสียง ก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่..) พ.ศ…. ในวาระที่ 2

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน