ภท. ย้ำจุดยืนเดิม งดออกเสียง แก้รธน.วาระสาม 10 ก.ย.นี้ เหตุไม่ได้แก้เพื่อประชาชน แต่เพื่อพรรคการเมือง ระบุ จะบัตรใบเดียวหรือสองใบ พรรคก็พร้อม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่รัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวถึงจุดยืนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) วาระที่ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ว่า ภท.ยังคงยืนยันในจุดยืนของพรรคเหมือนเดิม คือ ส.ส.ทุกคนของพรรค จะงดออกเสียง

เนื่องจากเรางดออกเสียงมาตั้งแต่การพิจารณาในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นการดำเนินการเพื่อพรรคการเมืองและนักการเมืองเท่านั้น

อีกทั้งพรรคไม่มีความเห็นเรื่องบัตรเลือกตั้ง เพราะจะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ภท.ก็มีความพร้อมทุกแบบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน