“พุทธะอิสระ” หอบรายชื่อกว่า 2 แสนคน ยื่น “ชวน” ค้านแก้ ม.112 ซัด กลุ่มคนเพียงหยิบมือไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ชาติ กลับเหิมเกริมคิดล้มสถาบัน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.เวลา 09.45 น.ที่รัฐสภา นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีต พุทธะอิสระ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติว่าด้วยพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และคัดค้านการแก้ไขประมวลอาญา มาตรา 112 พร้อมด้วยรายชื่อประชาชนผู้คัดค้านการขอแก้ไข จำนวน 222,928 รายชื่อ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ด้วยความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หนึ่งในเสาหลักสำคัญของชาติ ที่มีคุณูปการต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นสถาบันที่ก่อเกิดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามให้แก่คนในชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นหลักชัย หลักใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และนำพาประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน บัดนี้ มีกลุ่มบุคคลเพียงหยิบมือที่ไม่ได้เคยสร้างประโยชน์อันใดให้กับแผ่นดินเกิดของตน แต่กลับมาแสดงความกำเริบเหิมเกริม กระทำการจาบจ้วงล่วงเกิน หมิ่นประมาท ด้อยค่า จำกัดบทบาท และต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังปลุกระดมมวลชนโดยใช้เฟคนิวส์เรียกร้องให้ทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เพื่อลิดรอนพระราชอำนาจ

“พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีความจงรักภักดี ได้รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้าน เพื่อให้เกิดการยับยั้งการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116″ นายสุวิทย์ กล่าว ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะนำรายชื่อผู้คัดค้านทั้งหมดเรียนให้ประธานสภาฯรับทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน