เลขาฯ สมช. ยัน เอกชนจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ปีใหม่ได้ ขอเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข ชี้ กทม.งดจัดปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมือง ไม่เกี่ยวมติศบค.

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงการอนุญาตจัดงานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ศบค. ได้มีการผ่อนคลายมาตรการให้ เอกชนสามารถจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้

โดยผู้จัดงานจะต้องขออนุญาตล่วงหน้า ซึ่งทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดต่างๆ จะต้องลงไปกำกับดูแล รวมถึงตรวจสอบเรื่องมาตรการให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขวางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ส่วนการยกเลิกการจัดกิจกรรการจัดงานปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมือง ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ถือเป็นเรื่องความไม่พร้อมของสถานที่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของศบค.แต่อย่างใด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน