“หัวหน้าป้อม” นำทัพ พปชร. พบชาวชุมพร ย้ำเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก้ปัญหาน้ำแล้งยั่งยืน ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตามมาตรการป้องกันโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ บริเวณโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ประตูระบายน้ำคลองจุดใหม่คลองชุมพร-คลองนาคราช หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพปชร. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค และคณะส.ส.พปชร.ในพื้นที่

อาทิ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ด้วย และมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตัวแทนส่วนราชการสังกัดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน คอยให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายต่อส่วนราชการช่วงหนึ่งว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนหลายครั้ง ซึ่งการช่วยเหลือหรือฟื้นฟู และเยียวยานั้น นอกจากจะต้องดำเนินการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นการเร่งด่วนตามแนวที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้แล้ว ยังต้องวางแนวทางให้การช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขยั่งยืน

สำหรับการช่วยเหลือต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบครอบ อย่าให้มีผู้ประสบภัยคนใดตกหล่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร(ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ถือเป็นโครงการที่ได้วางระบบบริหารจัดการน้ำไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งในส่วนของน้ำท่วม น้ำแล้งและน้ำเค็ม จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะได้ไปตรวจพื้นที่แนวคันคลองนาคราช ต.บ้านนา ต.ขุนกระทิง ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และพบปะประชาชนที่มาคอยต้อนรับ โดย พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวทักทายและแสดงความห่วงใยและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิดเพื่อความปลอดภัยและยังร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประชาชนด้วย

ต่อมา พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามสภาพถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 อ.สวี เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา โดยมีนายอำเภอ สวี กล่าวต้อนรับ และผอ.แขวงทางหลวงชุมพร โยธาธิการและผังเมือง จ.ชุมพร บรรยายสรุปสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหาและให้กำลังใจส่วนราชการที่ปฎิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นยังได้พบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมรับฟังเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อประสานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

จากนั้น พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่วัดพระบรมธาตุสวี ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อสักการะพระบรมธาตุสวี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน