พีมูฟไปทำเนียบรัฐบาล ยื่น 12 ข้อเสนอ แก่บิ๊กป้อม หวังแก้ปัญหา กำลังตำรวจดูแลความสงบ วอนช่วยประชาชน ยุติดำเนินคดีชาวบ้านรุกที่ทำกินด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 20 ม.ค.2565 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟได้เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเสนอ 12 ข้อแก่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหา โดยมีกำลังตำรวจคอยดูแลความสงบโดยรอบ ทางนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนมารับหนังสือของกลุ่ม

สำหรับข้อเรียกร้องทั้ง 12 ข้อนั้น ประกอบด้วย 1.ให้ยืนยันในการยกระดับการจัดการทรัพยากรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) 2.ให้เร่งออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวกับปัญหาไม้และที่ดินอันเกิดจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ในระหว่างรอการออกกฎหมายดังกล่าว ขอให้ยุติการดำเนินคดีชาวบ้านและเยียวยาประชาชนให้ได้รับความธรรมและให้กลับไปทำกินในที่ดินเดิมของตนเองได้

3.ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนเนื้อหาของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้สอคคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และให้ชะลอการเสนอร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 4.ให้เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

5.ขอให้นายกรัฐมนตรี ให้คำรับรอง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ…..เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองและปกป้องวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 6.ขอให้การปฏิรูปที่ดินเป็นตามกลไกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) 7.ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ชุมชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้

8.ขอให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงาน 2 คณะ 9.ให้เร่งทำตามข้อเรียกร้องกลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก 10 ขอให้รัฐบาลสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาที่ดินทุกประเภทที่ประชาชนได้รับผลกระทบให้มีแนวทางที่ชัดเจน 11.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ กำกับ ขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและ กะเหรี่ยงตามมติ

12.กรณีชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย หมู่ที่1 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยในทุกด้าน ตลอดจนให้ยุติกระบวนการทางคดีของชาวบ้าน 28 คน ชาวบ้านเยาวชน 2 คน และสมาชิกภาคีเซฟบางกลอย 10 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน