สภาล่มอีกแล้ว เพื่อไทยขอนับองค์ประชุม ประธานชวนเอาไม่อยู่ ถึงขั้น ขอร้องให้ร่วมกันทำงาน ชี้เหลือแค่ 3 อาทิตย์ก่อนปิดสมัยประชุม รัฐบาล-ฝ่ายค้านฟาดกันแรง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 10 ก.พ.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม ภายหลังรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จสิ้น นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นกล่าวว่า การรับฟังรายงานจำเป็นต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ดังนั้น ตนขอตรวจสอบองค์ประชุม

จากนั้นนายชวน ได้กดออดเรียกสมาชิกเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขอให้ตรวจสอบองค์ประชุมแบบขานรายชื่อ นายชวน จึงกล่าวว่า ตัวแทนผู้ควบคุมเสียงทั้งสองไม่คุยกันหน่อยหรือ เพราะวันนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานของหน่วยงาน สมาชิกไม่ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะตรวจสอบองค์ประชุม ถ้าทั้งสองฝ่ายยืนยันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ

นายพิเชษฐ์ ลุกขึ้นกล่าวว่า เมื่อมีญัตติซ้อนขึ้นมา น่าจะโหวตว่าเห็นด้วยกับการนับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรหรือขานรายชื่อ นายชวน จึงชี้แจงว่ามีการเสนอให้นับองค์ประชุม ซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวกัน แต่วิธีการต่างกัน ตนจึงจะขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้นับองค์ประชุมด้วยวิธีใด

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล หารือว่า การขอนับองค์ประชุมเวลาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ และถือเป็นญัตติหรือไม่ ตนเห็นว่าการนับองค์ประชุมไม่ได้เป็นญัตติ ขอให้ประธานทบทวนคำหารือใหม่และใช้ดุลยพินิจพิจารณา ถ้าขอนับองค์ประชุมเพื่อป่วนสภา ตนคิดว่าเป็นการทำลายความมั่นคงของสภา ผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญา มาตรา 157

นายพิเชษฐ์ จึงลุกขึ้นประท้วง แต่นายชวน ขอให้พูดทีละคน นายนิโรธ จึงสวนกลับนายนิโรธว่า เอาแบบมีมารยาทหน่อยในสภา อย่าจริยธรรมตกต่ำให้มันมากนัก

นายชวน ชี้แจงว่า เราปฏิบัติมาอย่างนี้ จะไปเอาว่าเหมาะสมหรือไม่ ไม่ได้ ถือเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อเสนอให้ตรวจสอบ ประธานมีหน้าที่ให้ตรวจสอบ และการตัดสินใจของประธานต้องยึดข้อบังคับ ไม่สามารถเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ และขอร้องพวกเราว่ามีสิทธิ์ที่จะกดบัตรแสดงตนหรือไม่แสดงตน แต่โดยหน้าที่ของเราประชาชนเลือกเข้ามาทำงาน ฉะนั้น เราต้องร่วมกันทำงาน สภาอีก 2-3 สัปดาห์เท่านั้นจะปิดสมัยประชุม หากมีทางใดที่เราจะร่วมกันทำงานในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ มารอชี้แจงอยู่

นายพิเชษฐ์ ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงว่า อยากให้ประธานวิปรัฐบาลถอนคำพูดว่าการนับองค์ประชุมผิดรัฐธรรมนูญ ผิดอาญา นายนิโรธ เป็นประธานวิปไม่เข้าใจประเพณีของสภาหรือไม่ แต่นายชวน ชี้แจงว่าไม่ต้องถอนคำพูดเพราะไม่ได้กล่าวหาใคร เป็นความเห็นของผู้นั้นโดยเฉพาะ ถูกผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และการตรวจสอบองค์ประชุมก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิก ส่วนเหมาะสมหรือไม่ ทุกคนโดยสามัญสำนึกรู้ว่าควรหรือไม่ควร แต่เมื่อเป็นสิทธิ์ต้องยอมให้สิทธิ์ กระบวนการต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์การประชุม

อย่างไรก็ตาม ส.ส.ฝั่งรัฐบาลพยายามขอร้องให้ผู้เสนอนับองค์ประชุมทั้งสองฝ่าย ถอนญัตติออกเพื่อรักษาภาพลักษณ์สภา โดยนายชวน กล่าวเสริมว่า บางครั้งการใช้สิทธิ์พร่ำเพรื่อของสมาชิกจะทำให้สภาเสียหาย

ทำให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตำหนิคำพูดของประธาน ว่า บางครั้งประธานก็ใช้คำพูดทำให้ฝ่ายค้านเสียหาย พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคแรกที่ขอนับองค์ประชุมลักษณะเช่นนี้ อดีตพวกตนก็เป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุม แต่พวกตนที่เป็นฝ่ายค้านขณะนี้ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง ปาข้าวของ ลากเก้าอี้เหมือนฝ่ายค้านในอดีต วันนี้พวกเราไม่ประสงค์จะให้สภาล่ม แต่ที่ขอนับองค์ประชุมเพราะต้องการให้ส.ส.รัฐบาลมาทำงานให้ครบ

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นกล่าวว่า ในฐานะเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อน เคยขอนับองค์ประชุม แต่จะขอนับต่อเมื่อเป็นวาระสำคัญ หรือเสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อย เป็นเผด็จการรัฐสภา เสียงข้างมากลากไป ไม่ใช่ขอนับองค์ประชุมพร่ำเพรื่อหรือจ้องแต่จะขอนับเพื่อให้สภาล่ม

จากนั้นนายชวน แจ้งว่า ขอแนะนำให้สมาชิกที่อยู่ในห้องกดบัตรเพื่อจะได้อยู่ห้องประชุม ถ้าเราใช้สิทธิ์พร่ำเพรื่อ จะเสียหายต่อสภา ขณะนี้มีสมาชิก 225 คนแล้ว ตนขอเวลาอีกนิดเดียว ถ้าสมมติว่าไม่ครบก็ต้องปิดประชุม แต่ไม่อยากให้งานของเราล้มเหลว เพราะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง งานใดที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต้องช่วยกัน

สุดท้ายจากการตรวจสอบองค์ประชุม พบว่ามีเพียง 227 เสียง ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมซึ่งต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 237 เสียง นายชวน จึงต้องสั่งปิดประชุมในเวลา 15.02 น. หลังจากใช้เวลาถกเถียงกันนานถึง 30 นาที อย่างไรก็ตามถือว่าเหตุการณ์สภาล่มครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ของเดือนก.พ. และเป็นครั้งที่ 17 ของสภาชุดนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน