สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาววันเฉลิม เดินทางเข้ารับทราบข้อหา สน.นางเลิ้ง เหตุรวมตัวยื่นหนังสือถึงสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

21 ก.พ. 2565 – เวลา 13.00 น. น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาว นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกบังคับสูญหายไปเมื่อปี 2563 เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันชุมนุมโดยฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ สน.นางเลิ้ง หลังจากที่ได้ไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่น้องชายและเรียกร้องประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN)

สืบเนื่องจากวันที่ 10 ธ.ค. 2564 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี และองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยื่นหนังสือที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้ UN และนานาชาติ กดดันรัฐบาลประยุทธ์ให้ยุติการก่ออาชญากรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อประชาชนไทย เพื่อให้รัฐบาลไทยหยุดการคุกคาม ปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรง และใช้กฎหมายปิดปากประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพของตน ซึ่ง น.ส.สิตานัน ได้ไปร่วมแสดงจุดยืนในการยื่นหนังสือในครั้งนี้ด้วย

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และผู้ชุมนุมคนอื่น ๆ ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันนี้ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อสน.นางเลิ้งแล้วเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา รวมถึงได้ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในวันที่ 31 ม.ค. ในกรณีที่พวกตนถูกฟ้องปิดปากดังกล่าว เพื่อขอให้กสม.ตรวจสอบการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการดำเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด้าน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ระบุว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ติดตามการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของนางสาวสิตานันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมกันยืนยันว่า สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งรัฐไทยได้ลงนามเป็นภาคี และไม่ควรมีประชาชนคนใดถูกฟ้องปิดปากจากการออกมาแสดงจุดยืนของตนเอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน