ครม.สั่งคลัง แก้ไขกฎกระทรวง ให้เสรีภาพประชาชน ต้มเหล้ากินเองได้ แต่ยังห้ามขาย ย้ำต้องอยู่ใต้มาตรฐาน ไม่อันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ

วันที่ 29 มี.ค.2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ…ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล และคณะ ได้เสนอในสภาพผู้แทนราษฎร ซึ่งทางจะปลดล็อกให้ต้มกินเองได้ แต่ยังห้ามขาย

ทั้งนี้ครม.มีมติมอบให้กระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้เสรีภาพกับประชาชนคนไทย ให้สามารถผลิตเหล้ากินเองได้ แต่ยังคงควบคุมดูแลให้การผลิตสุราอยู่ภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ได้ลงมติอนุมัติส่งร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ปลดล็อกการผลิตเหล้าเบียร์ ไปให้ครม.ก่อนส่งกลับให้ที่ประชุมสภารับหลักการวาระที่ 1 ภายในเวลา 60 วัน หรือครบกำหนดนำส่งกลับสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 เม.ย.นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน