กกต. ประกาศรับรอง ‘สจ.เส็ง’ จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นส.ส.ราชบุรี เขต 3 แล้ว สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 30 พ.ค.65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุมกกต.เห็นชอบตามที่สำนักงานเสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงออกประกาศกกต. เรื่อง ผลการเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

โดยการประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของกกต. ที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ นายชัยทิพย์ สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งส.ส. นับแต่วันที่ 30 พ.ค.เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30.-16.30 น. ที่สำนักงาน กกต.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน