เลขาธิการ กอ.รมน.เยี่ยมชมโครงการ ‘สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้’ ลดปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ภาคเหนือ แนะสร้างป่าด้วยฝายชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการ กอ.รมน. เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 เพื่อติดตามและรับทราบผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจาก กอ.รมน.ภาค 3

โดยในที่ประชุมกล่าวว่าสาเหตุปัญหาของการเกิดไฟป่ามาจากปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะประชาชนจำนวนหนึ่งยังเข้าใจว่าการเผาไร่เผาป่าจะทำให้ได้อาหารป่า
กอ.รมน.ภาค 3 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน จนเป็นที่มาโครงการ “สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้”

เริ่มจากการสร้างป่า ด้วยฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและฟื้นฟูระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์ดำเนินรับซื้อวัสดุเศษซากจากผลิตผลทางการเกษตรประจำตำบล เพื่อนำเศษซากเหล่านั้นหมุนเวียนนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมต่อไป

จากนั้น เดินทางต่อไปยังจังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา เพื่อเยี่ยมชมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา เพื่อเยี่ยมชมกิจการแปลงปลูกกาแฟ ที่ในปัจจุบันสามารถทำให้สภาพพื้นที่โล่งเตียนเนื่องจากเดิมเป็นไร่ข้าวโพดกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งด้วยต้นกาแฟ

พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวขอบคุณชื่นชมหน่วยราชการทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินการในหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาความมั่นคงทั้งในด้านสังคม และในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ส่วนปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่หน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ข้อคิดเห็น จะนำไปเร่งหารือเพื่อหาหนทางแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน