“รมว.กลาโหม” สั่งห้ามใช้กัญชาในหน่วยทหารเด็ดขาด ให้เหล่าทัพร่างคำสั่งตามกรอบ สธ. คุมเข้มกำลังพลแสดงพฤติกรรมเสพผ่านสื่อออนไลน์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครองซึ่งกัญชาและกัญชง

ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด

โดยจะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือกัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะ การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชง อันไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด

“เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่างๆ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการ นอกจากนั้น ยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาด” รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน