สภานักศึกษา มธ. นัดชุมนุม 10 ส.ค. ลานพญานาค ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย ยันดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย-แสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 2565 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายศรัณย์ สัชชานนท์ ตัวแทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม แถลงถึงการจัดการชุมนุมในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยตลอดมา และเป็นการย้ำเตือนต่อประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชนว่า เราจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน และร่วมต่อสู้เพื่อดำรงไว้ ซึ่งหลักการแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ โดยไม่มีการโอนอ่อน และยอมจำนนต่อความยุติธรรม

นายศรัณย์ กล่าวว่า ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ จะเปิดโอกาส นักศึกษาและองค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ อย่างสันติวิธี ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แม้ว่าการแสดงออกครั้งนี้จะถูกขัดขวางในทุกๆ กระบวนการของมหาวิทยาลัย แต่เราก็ยืนหยัดที่จะต่อต้านการกระทำอันขลาดเขลา และหวาดกลัวต่ออำนาจอยุติธรรมของผู้มีอำนาจในมหาวิทยาลัย

ยืนยันจะจัดงานอย่างนี้อย่างภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของประชาชน ย้ำว่าทางผู้จัดได้คำนึงถึงเงื่อนไขในข้อกฎหมาย และพยายามที่จัดกิจกรรมให้เป็นไปโดยชอบด้วยข้อกำหนด กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ เราขอให้คำมั่นอย่างซื่อตรงว่าการกระทำทั้งปวงจะเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อถามถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมในการจัดงาน นายศรัณย์ กล่าวว่า เราจะเน้นการปลุกจิตสำนึกด้านประชาธิปไตย ส่วนข้อเรียกร้องทางการเมือง รวมถึงแกนนำที่เคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองนั้น ขอให้ติดตามภายในงาน

เมื่อถามถึงเหตุผลที่เลือกจัดงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายศรัณย์ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดกว้าง และอากาศถ่ายเทได้ดี และไม่ขัดต่อมาตรการควบคุมโรค

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อยู่ จะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมหรือไม่ นายศรัณย์ กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ในประเทศยกระดับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังปกติแล้ว หากการจัดกิจกรรมรวมตัวกันไม่ถึง 2,000 คนไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด แต่หากเกินจากจำนวนดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการควบคุมโรค ซึ่งทางผู้จัดได้ประสานคณะกรรมการควบคุมโรค จ.ปทุมธานีแล้ว โดยสามารถนำพ.ร.บ.การชุมนุมมาปรับใช้โดยอนุโลมด้วย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ว่าข้อตกลงใดๆ หรือมติที่มหาวิทยาลัยจะประกาศออกมา จะไม่มีผลที่จะทำให้ผู้จัดจะยกเลิกการจัดงาน ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกิจกรรมในวันที่ 10 ส.ค. จะจัดที่ลานพญานาคเหมือนเดิม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน