กัญจนา ลาออก หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดทางปรับโครงสร้างพรรค 3 ต.ค.นี้ ประชุมใหญ่ เลือกกก.บห.ชุดใหม่ ลั่นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะ ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค ว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากหัวหน้าพรรค. เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับพรรคระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กก.บห.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รวมถึงในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ในสัดส่วนของกก.บห.ทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ลาออกจากตำแหน่งด้วย

นายนิกร กล่าวว่า ที่ประชุม กก.บห. เมื่อวันที่ 20 ก.ย. จึงเห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. เวลา 08.00 น. ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ

การประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ ที่สำคัญ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกก.บห. ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน