‘ประยุทธ์’ ร่วมงานวันครู ปีนี้เชิญ ครูเคยคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จปร.ร่วมพิธีคารวะ ปลื้มศิษย์เป็นคนมีมันสมอง-มีลักษณะผู้นำที่ดี

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ม.ค.2566 ที่หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online

โดยงานจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดย ปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

สำหรับกิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ ณ บริเสณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และจากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นายสุภัทร จำปาทอง ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และ นายมนัส เจียมภูเขียว ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังหอประชุมคุรุสภา เพื่อเป็นประธานงานวันครู โดย พล.อ.ประยุทธ์ ทำพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี สำหรับในปีนี้ ครูของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ ครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นตัวแทนครูที่นายกรัฐมนตรีทำพิธีคารวะ จากนั้น มอบรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” รวมจำนวน 17 ราย

พล.อ.เกษม นภาสวัสดิ์ กล่าวว่า เป็นครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนักเรียนนายร้อย จะเห็นชัดเวลาเรียนเพราะมีรูปร่างสูงใหญ่ เสียงดังฟังชัด พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำ และนายกรัฐมนตรีก็เป็นรุ่นน้องวัดนวลนรดิศ มีความประทับใจมาก มีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี ตามที่โรงเรียนนายร้อยต้องการ นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษและมีลักษณะผู้นำที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์รู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ฝึกให้เข้าสายเลือด

พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับหน้าที่เป็นนายกก็ต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งอย่างเต็มที่จะด้วยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ จะต้องทำให้สำเร็จให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งความสุจริตซื่อสัตย์อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ ตนมีความภูมิใจมากที่ได้เป็นครูคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมีครูหลายคน แม้ตนเป็นส่วนเล็กๆที่มีส่วนหล่อหลอม นายกรัฐมนตรีมีความโดดเด่นสามารถปฏิบัติได้ตามที่ปณิธานตั้งไว้ตนมีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ทุกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่มีมันสมองมีลักษณะผู้นำที่ดีอันนี้เป็นภารกิจที่หนักพอสมควรสำหรับผู้บริหารสูงของประเทศ ผมเห็นใจจริงๆ แต่ทำได้ขนาดนี้จะไม่ให้ภูมิใจได้อย่างไร

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน