2 ทนายดังเตือนสติ คิดผิดคิดใหม่ ชี้ สว.รักษาการยังอยู่เลือกนายกฯ ได้ หวั่นอยู่ลากยาวถึง 2 ปี ย้ำตั้งรัฐบาลให้ได้ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.66 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กว่า คิดผิด คิดใหม่ได้ สว.ไม่ได้อยู่อีกแค่อีก 10 เดือน และสว.รักษาการยังมีสิทธิเลือกนายกฯได้ แม้รัฐธรรมนูญ 60 ในบทเฉพาะกาลมาตรา 269 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ 250 สว.ไว้ 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พ.ค.67 นี้ก็ตาม

แต่ตราบใดยังไม่มี สว.ชุดใหม่ สว.ชุดเดิมก็ยังคงรักษาการต่อไป จนกว่า สว.ชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม รธน. 60 มาตรา 269(6) + 109 คำว่ารักษาการนั้นเมื่อดูรัฐธรรมนูญ 60 จะเห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติและบทเฉพาะกาลใดห้าม สว.รักษาการเลือกนายกฯ ได้

แม้ในประเด็นนี้จะมีความเห็นต่าง แต่เป็นความเห็นทางกฎหมาย อาจมีนักร้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อดูตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.พ.ศ 2561 แล้ว จะเห็นได้ว่ามีกระบวนการขั้นตอนมาก ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน อย่างน้อย 6 เดือนหรืออาจ 1 ปี ได้ คาดว่า สว.ชุดนี้จะอยู่ได้อีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีครึ่งหรือสองปีเป็นอย่างน้อย พรรคการเมืองรอได้ แต่ประชาชนและประเทศชาติรอไม่ได้

ด้านนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายด้านสิทธิมนุษยชน และเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) ระบุว่า จะรอ 10 เดือนเพื่อให้ สว.ชุดนี้พ้นวาระไปก่อน น่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ ที่ตนอ่านรัฐธรรมนูญ 60 พบว่า ม.109 วรรคสาม บัญญัติว่า “เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่”

ชัดเจนว่า บทบัญญัตินี้ให้การพ้นหน้าที่จะครบวาระจริงๆ ก็ต่อเมื่อมี สว.ชุดใหม่ขึ้นมาแล้ว รัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล ม.269 ครบวาระ 5 ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง คือ 11 พ.ค.67 ก็ตาม แต่เมื่อจะมี สว.ชุดใหม่มาได้ ก็ต้องให้ชุดเดิมอยู่รักษาการต่อไปตามรัฐธรรมนูญ 60 ม.296(6)

ดังนั้น สว. 250 คนที่ คสช.เสนอแต่งตั้งขึ้นนี้ แม้ในระหว่างรักษาการตาม ม.109 วรรคสามก็ตาม จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีบัญญัติเป็นข้อห้ามมิให้ สว.ชุดเดิมโหวตนายกฯ ไว้เลย จึงเข้าใจว่า สว.ยังโหวตนายกฯ ที่จะเป็นแคนดิเดตได้อยู่ อย่าหลงประเด็นเข้าใจผิด งานนี้ใครอยากรอ ก็รอไป แต่ต้องอ่านทาง อ่านกฎหมายให้ดี ทั้งนี้ ควรตั้งรัฐบาลให้ได้ ให้ประเทศเดินหน้า คือหนทางที่ดีกว่า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน