รัฐบาลเตรียมจัดการประชุม ครม.นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการครั้งแรก หนองบัวลำภู วันที่ 3-4 ธ.ค. ลุยแก้ที่ดินทำกิน ติดตามนโยบายกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ มีมติรับทราบการจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ

โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีบัญชาเห็นชอบกำหนดจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ที่จ.หนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่จ.บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ในวันที่ 3-4 ธ.ค.

มีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ปัญหาความยากจน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน รวมทั้งมีการมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

โดยนายกฯ ได้มอบหมายให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จ.หนองบัวลำภู

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน