FootNote : ปัญหา เนื่องแต่ ลอยกระทง กระทุ้ง แรงเร้า สู่ปรับเปลี่ยน

สถานการณ์จากเทศกาล “ลอยกระทง” ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในมหานครเชียงใหม่ กำลังส่งสัญญาณในทางสังคม ในทางวัฒนธรรมอันแหลมคม ท้าทาย

ยิ่งเห็นภาพกรุงเทพมหานครจัดการกับ “ซาก” แห่งกระทงในแต่ละลำคลอง ในแต่ละเขตยิ่งกระทบส่งแรงกระเทือน

สังคมชมชอบต่อการจัดการอย่างฉับไว และทรงประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานครในยุค นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะเมื่อรุ่งเช้าบรรดาขยะกระทงก็ปลาตนาการหายไปอย่างสิ้นเชิง

นี่ย่อมแตกต่างไปจากความเคยชินที่เคยเห็นในกาลก่อน ไม่ว่าจะเป็นยุค นายธรรมนูญ เทียนเงิน ไม่ว่าจะเป็นยุค พล.ร.อ.เทียม มกรานนท์ ไม่ว่าจะเป็นยุค พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์หนึ่งก็คือ การลดลงของกระทงโฟม ความนิยมต่อกระทงธรรมชาติ สร้างความต่างและแนวโน้มใหม่ในทางเป็นจริง

พลันที่มีการผลักดันขึ้นแห่ง #กระทงดิจิทัล โดยความริเริ่มในลักษณะสร้างสรรค์โดยกรุงเทพมหานคร ก็เท่ากับเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ในยุคแห่งเทคโนโลยี

นี่ย่อมเป็น “การปฏิรูป” อย่างมีลักษณะเป็น “การปฏิวัติ”

ปัญหาสำคัญที่สถานการณ์กระทงเข้าขั้นวิกฤตที่จำเป็นต้องปรับแก้และร่วมกันพัฒนา ก็คือ สถานการณ์แห่งการเกิดขึ้นของขยะจำนวนมหึมามหาศาล เพียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งเดียวก็ 639,828 ใบ

หากรวมกับปัญหาขยะที่คั่งค้างสะสมและหมักหมมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการดำเนินการของแต่ละภาคส่วน ก็ต้องยอมรับว่าน่าหนักใจ

เป็นความหนักใจที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน โดยที่ยังสามารถดำรงจุดเด่นของประเพณีลอยกระทงอันมีผลอย่างลึกซึ้งต่อธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดำรงคงอยู่

สำเหนียกแต่ละสำเหนียกซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพความเป็นจริงนี้เอง ที่ก่อรูปในทาง “ความคิด” ขึ้นและเมื่ออยู่ในสมองก้อนโตของกรุงเทพมหานครยุคใหม่ ก็ตามมาด้วยนวัตกรรมแห่งปรับเปลี่ยน

สภาพการณ์อันเกิดขึ้นและสะสมในสถานการณ์ลอยกระทง จึงนำไปสู่ความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าในลักษณะปฏิรูป ไม่ว่าในลักษณะปฏิวัติ บนฐานแห่งความคิดที่จะยังรักษา “รูป” แห่ง “ประเพณี” อยู่

นี่คือการเจาะทะลวงเข้าไปในธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในทางความคิด ไม่ว่าในทางการเมือง นั่นก็คือ ไม่อาจหลุดรอดไปจากหลักแห่งอนิจจัง ไม่เที่ยงได้

ปมเงื่อนอยู่ที่มีความจำเป็นต้องปรับเพื่อรักษา ก่อนที่ปัญหาจะขยายบานปลายไปสู่การปัดปฏิเสธอย่างเลือดเย็น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน