ปปช. ชี้มูล ร่ำรวยผิดปกติ 4 อดีต จนท.สรรพากรสมุทรปราการ มีทรัพย์สิน 2 พันล้าน คดีทุจริตคืนภาษีฉาวภาค 2 ส่งหน่วยงานต้นสังกัดลงโทษ ส่งศาลยึดทรัพย์

วันที่ 4 ธ.ค.2566 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงถึงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดคดีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายดนัย (สงวนนามสกุล) นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่สรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ กับพวกรวม 4 ราย ว่าร่ำรวยผิดปกติ โดยเป็นกรณีสืบเนื่องจากการทุจริตยักยอกเงินคืนภาษีอาการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

จากการไต่สวนพบว่า รายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ เงินฝากในธนาคารที่ได้มาโดยไม่สัมพันธ์กับรายได้ เกินกว่าฐานะและรายได้ที่ได้รับจากราชการ และไม่สามารถชี้แจงที่มาของรายการเงินฝากได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4

โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมเป็นเงิน 2,085,348,581.53 บาท ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากจำนวน 7 บัญชี ของ นายดนัย (สงวนนามสกุล) รวม 1,189,273,347.48 บาท
2. บัญชีเงินฝากจำนวน 5 บัญชี ของ นางชลธาร (สงวนนามสกุล) รวม 559,946,602.03 บาท
3. บัญชีเงินฝากจำนวน 3 บัญชี ของ น.ส.ดวงกมล (สงวนนามสกุล) รวม 334,246,632.02 บาท
4. บัญชีเงินฝากจำนวน 1 บัญชี ของ น.ส.อุทุมพร (สงวนนามสกุล) รวม 1,882,000 บาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า นายดนัย ,นางชลธาร ,น.ส.ดวงกมล และ น.ส.อุทุมพร ผู้ถูกกล่าวหา ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เป็นเงินจำนวน 2,085,348,581.53 บาท

ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็น ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินและให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กรมสรรพากรดำเนินการลงโทษไล่ออก ในกรณีร่ำรวยผิดปกติ โดยให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 122

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน