ครม.ไฟเขียว ‘วัน อยู่บำรุง-บุญจง วงศ์ไตรรัตน์’ นั่งกก.ผช.รมต. ตั้ง พล.อ.สุพจน์ อดีตเลขาฯสมช. นั่งประธานบอร์ดการเคหะฯ ‘ศุภวุฒิ’ เป็นประธานสภาพัฒน์

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2567ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ ดังนี้ 1.นายวัน อยู่บำรุง 2.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แต่งตั้งประธานและกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน ดังนี้

1.พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ประธาน 2.นายอนุกูล ปีดแก้ว 3.นายสมมาตร มณีหยัน 4.นายเดชบุญ มาประเสริฐ 5.นายมณเฑียร อินทร์น้อย

6.นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 7.นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา 8.นายอดิศร นุชดำรงค์ 9.นายอำนาจ จำรัสจรุงผล 10.น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป

ครม.รับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 11 คน ดังนี้

1.นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธาน สศช. 2.นายกงกฤช หิรัญกิจ 3.นายกฤษณะ วจีไกรลาศ 4.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 5.นายปิยะมิตร ศรีธร 6.นายวิษณุ อรรถวานิช

7.น.ส.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ 8.นายสมประวิณ มันประเสริฐ 9.นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล 10.นายอารีย์ ชวลิตซีวินกุล 11.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นกรรมการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน