เพื่อไทยแนะศึกษาร่าง กม.การรับรองเพศให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน เหตุ กม.คาบเกี่ยวกับหลายกระทรวง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 ก.พ.67 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค น.ส.ชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด และรองโฆษกพรรค นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ รองโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าวท่าทีของพรรคพท.ต่อร่างพ.ร.บ.การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระหนึ่งของสภาฯ ในวันที่ 21 ก.พ.นี้

นายดนุพร กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว และเห็นด้วยในหลักการและแนวคิดดังกล่าว ควรถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนทุกคนตามที่พรรคพท.พยายามผลักดันมาโดยตลอด แต่จากการศึกษารายละเอียดเนื้อหาเบื้องต้น พบว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่นที่ร่างกฎหมายยังให้รายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอ ทั้งประเด็นของคำนำหน้านาม ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งควรต้องมีร่าง พ.ร.บ.บัตรประชาชน (คำนำหน้านาม) สิทธิทางการรักษาพยาบาลและในทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีร่าง พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์หรือสิทธิของแรงงาน (การลาคลอด การลาบวช) เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน ต้องมีร่างเฉพาะด้วยเช่นกัน รวมถึงประเด็นการแข่งขันกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาจต้องมีร่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ด้วยหรือไม่

นายดนุพร กล่าวว่า ขณะนี้เป้าหมายใหญ่คือการปรับแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ต้องเดินหน้าต่อ หากร่างกฎหมายถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนอาจมีเนื้อหาที่ขัดกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่กำลังผลักดัน และอาจทำให้ต้องมีการรื้อร่างกฎหมายสมรสเทียม ที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาฯ ดังนั้นพรรคพท.เห็นว่าร่างกฎหมายนี้ควรต้องนำกลับไปศึกษาให้รอบคอบ รอบด้าน และควรให้ครอบคลุมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีกหลายกระทรวงจะดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนายเศรษฐา? ทวี?สิน? นายก?ฯ และ?รมว.คลัง? ที่มีนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ซึ่งได้ผลักดันให้มีร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคำนำหน้าในการคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียม

น.ส.ชญาภา กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลของบางประเทศที่เปิดกว้างและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางประเด็น และยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ เช่น กรณีที่นักกีฬาว่ายน้ำข้ามเพศในสหรัฐฯ ชนะการแข่งขันในรายการว่ายน้ำประเภทหญิง โดยสามารถทุบสถิติเดิม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนัก ว่ามีความได้เปรียบเชิงกายภาพ จนต่อมานักกีฬาข้ามเพศท่านนั้นกำลังฟ้องศาลกีฬาโลก ให้ได้รับสิทธิแข่งขันในรายการผู้หญิง ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ถี่ถ้วนและรอบคอบ

นายจิรวัฒน์ กล่าวว่า พรรคพท.และรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมเป็นอย่างมาก ซึ่งสภาฯ มองว่าร่างกฎหมายหลายเรื่องให้คุณค่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เห็นได้จากการผลักดันร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สภาฯ หรือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ให้ความสำคัญกับการให้สิทธิของครอบครัว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ สมรสเท่าเทียม ส่วนเรื่องของคำหน้านาม นาย นาง นางสาว เป็นเรื่องทางทะเบียน ซึ่งมองว่าหน่วยงานทางปกครอง ควรที่จะสามารถนำกฎหมายไปปฏิบัติได้ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน