โฆษกรัฐบาล เคลียร์ด่านมั่นคงออก ช่วงนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการนราธิวาส ชี้อํานวยความสะดวกประชาชน ก่อนตั้งใหม่หลังนายกฯ กลับ

วันที่ 1 มี.ค. 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีอามีเน๊าะ อารง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล โพสภาพถ่ายที่ตั้งด่านตรวจปลักปลา (ด่านตรวจความมั่นคง) อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เปรียบเทียบภาพระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการ และหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นของนายกรัฐมนตรีและคณะ

โดยระบุว่า ภ.จว.นราธิวาส ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าด่านตรวจปลักปลาเป็นด่านตรวจที่จัดตั้งขึ้น โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2567 อยู่ในความรับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร. โดยให้ ฉก.ตร.นราธิวาส 93 (เป็นหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของ ฉก.นย.ทร.) จัดกําลังของหน่วยร่วมกับ สภ.เมืองนราธิวาส และ ศปก.อ.เมืองนราธิวาส ทําการตรวจบุคคลและยานพาหนะ โดยให้กําลังพลปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

นายชัย กล่าวต่อว่า ในวันที่นายกฯ มีกําหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เดินทางโดยรถยนต์จากท่าอากาศยานราธิวาส ไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลําภู อ.เมืองนราธิวาส และพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามฯ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

การเดินทางทั้งขาไปและขากลับจะผ่านด่านตรวจปลักปลา ทำให้เจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจ ได้ยกสิ่งกีดขวางบริเวณด่านตรวจออกทั้งหมด ก่อนกําหนดการเดินทางของคณะรัฐมนตรี 3 ชั่วโมง เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน ที่เดินทางเข้าและออกจากเขตเมืองนราธิวาส

รวมถึงปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรของ จ.นราธิวาส ที่กําหนดให้ห้ามปิดการจราจรโดยเด็ดขาด เพื่อให้ขบวนการเดินทางของรัฐมนตรีใช้เส้นทางร่วมกับประชาชนได้ และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการสัญจร

ทั้งนี้ เนื่องจาก จ.นราธิวาส เป็นจังหวัดปลายทางในการลําเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว จึงมีความจําเป็นต้องคงด่านตรวจ เพื่อป้องกันการไหลทะลักของยาเสพติด และแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาหลักของชาติ

“การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีทุกครั้ง นายกฯ กำชับส่วนราชการทุกส่วนให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวคือ จะต้องไม่ให้กระทบสร้างความเดือดร้อนต่อเดินทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน ซึ่งการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เหมือนกัน นายกฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ขออย่าโยงเป็นเรื่องการเมือง สร้างความเข้าใจผิด สร้างความขัดแย้งขึ้นมาในสังคม”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน