กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ห่วงเลือกตั้ง สว. ไม่โปร่งใส จี้ กกต.ระบุให้ชัด รับรองผลภายในกี่วัน หวั่น ยืดเวลา สว.ชุดเก่า ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกำหนด

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 28 มี.ค. 2567 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการติดตามตรวจสอบกระบวนการคัดเลือก สว. ชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพ.ค.นี้

โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า เราเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาให้ข้อมูล กมธ.มีความกังวลอยู่ 2 เรื่อง คือ 1.ข้อมูลเชิงหลักการ เพราะอำนาจและที่มาของสว.ชุดใหม่ อาจจะยังไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยสากลที่ควรจะเป็น

เพราะสว.ชุดใหม่ ถึงแม้ไม่มีอำนาจเลือกนายกฯ แต่มีอำนาจยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีอำนาจพิจารณาหรือรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ อาจมีที่มาจากกระบวนการไม่ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงผ่านการเลือกตั้ง

2.ข้อมูลเชิงปฏิบัติ จะทำอย่างไรให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด เรื่องการรับสมัครที่ยังไม่มีความชัดเจน การตีความถือหุ้นสื่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครจะตีความระดับไหน รวมถึงคุณสมบัติของผู้รับรอง มีหลายส่วนที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งทางกกต.ชี้แจงว่า ก่อนกลางเดือนเม.ย. จะประกาศเรื่องคุณสมบัติอีกครั้ง

นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีการปฏิเสธผู้สมัครระดับอำเภอ ผู้สมัครสามารถยื่นคำโต้แย้งได้ ซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้สมัครมากในระดับหลักแสนคน จำนวนคำโต้แย้งก็มากเช่นกัน กรอบเวลาที่วางไว้กระชั้นชิดที่ศาลฎีกาต้องพิจารณาเรื่องโต้แย้งให้เสร็จทันก่อนที่จะเลือกระดับอำเภอ

กมธ.จึงเสนอแนะว่า อยากให้ทำแผนรับรองให้ชัดเจนว่า จะมีจำนวนบุคคลพิจารณาข้อโต้แย้งให้ทันก่อนกรอบเวลาในการคัดเลือกระดับอำเภอได้อย่างไร ส่วนเรื่องการแนะนำตัว รณรงค์ผู้สมัคร ทางกกต.ชี้แจงว่า จะมีระเบียบมาช่วงกลางเดือนเม.ย.

รวมถึงยืนยันว่าจะทำแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารแนะนำตัว 5 บรรทัดของผู้สมัครทุกคน ทุกอำเภอ ทุกอาชีพ ทางกมธ.จึงเสนอแนะว่า อยากให้เป็นระเบียบที่เปิดกว้าง เสรีภาพกับประชาชนให้มากที่สุด รวมถึงมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีข้อสังเกตว่า บัตรเลือกตั้งถูกออกแบบมาสุ่มเสี่ยงจะเกิดการทุจริต การฮั้ว ซึ่งกกต.ยืนยันว่าจะอนุญาตให้ผู้สังเกตการอิสระ สื่อมวลชน เข้าไปสังเกตการนับคะแนนได้ ส่วนเรื่องการรับรองผลที่ไม่ระบุกรอบเวลาชัดเจนว่าจะต้องรับรองผลภายในกี่วัน แต่มีการระบุว่าให้กกต.รับรองผล หากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม

จึงทำให้เกิดคำถามว่า หากมีข้อร้องเรียนเยอะหรือกกต.สงสัย อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการรับรองผลได้ ซึ่งจะทำให้สว.ชุดปัจจุบันรักษาการต่อไป ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกำหนดได้ เราจึงอยากให้กกต.ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่า จะสามารถรับรองผลได้ภายในกี่วัน

“แม้กระบวนการดังกล่าวซับซ้อน และอาจจะยังขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนไม่ได้เลือกตั้งโดยตรง แต่ภายใต้กติกาที่จำกัด สิ่งที่เราทำได้คือเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เราจึงย้ำต่อกกต.ว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจรับคัดเลือกเป็นสว. เข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนที่สุด และให้กระบวนการดังกล่าวโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” นายพริษฐ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน