ประธาน ป.ป.ช. เล็งแก้ประกาศ ตำรวจ-ศุลกากร-สรรพสามิต ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน สกัดเจ้าหน้าที่ทุจริต “พรเพชร” เตือน สมาชิกรัฐสภา อย่ายื่นข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2567 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใต้โครงการสร้างระบบนิติบัญญัติให้สุจริตโปร่งใส และยกระดับการตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภาด้วยพลังพลเมือง

โดยมีรองประธานวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบุคคลากรในวงงานรัฐสภา เข้าร่วม

นายพรเพชร กล่าวว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีความสำคัญ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ หากสมาชิกรัฐสภาจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ อาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีโทษทางอาญาตามกฎหมาย

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

ด้าน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช. กล่าวว่า ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินในหน้าที่ของป.ป.ช.นั้น นอกจากต้องตรวจสอบเรื่องความถูกต้อง และการมีของทรัพย์สินหนี้สิน เราต้องเน้นการตรวจสอบเรื่องความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินด้วย

เพราะการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ผิดปกติ นำไปสู่ความร่ำรวยผิดปกติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ วัตถุประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อสร้างความโปร่งใสให้ระบบการเมืองและระบบราชการ ไม่ใช่เรื่องจับผิด แต่เป็นการส่งเสริมการมีคุณธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงมีเป้าหมายเพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมการปราบปรามและป้องกันการทุจริต และคัดกรองบุคคลเมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีความไม่สุจริตได้มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งสูง และใช้ตำแหน่งหน้าที่นั้นในการกระทำทุจริต

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช.

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ช.

ในอนาคต ป.ป.ช.จะเสนอแก้ไขประกาศเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และตำรวจ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ทั้งหมด เพราะมีโอกาสที่จะประพฤติมิชอบได้” พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว

ส่วนที่กังวลว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากหากให้เจ้าหน้าที่ยื่นทั้งหมดจะมีจำนวนมากนั้น ประธานป.ป.ช. กล่าวว่า จะดูในเคสที่มีข้อกล่าวหาเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันคนที่ยื่นบัญชีกับป.ป.ช.ก็มีการตรวจสอบทั้งหมด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน